เทคนิคในการสัมภาษณ์งาน

 

เทคนิคในการสัมภาษณ์งาน

 

 

       มีคนเคยบอกว่า เกรดเฉลี่ยใช้ครั้งเดียวตอนสัมภาษณ์งานที่แรก เพราะหากเรามีการทำงานในชั่วระยะเวลาหนึ่ง บริษัทส่วนใหญ่ก็จะมีการพิจารณาในส่วนของประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญ เรียกได้ว่า ประสบการณ์ตรงกับสิ่งที่บริษัทหาจะช่วยนำพาคุณมีชัยในที่สุด มาดูสิ่งที่บริษัทพิจารณาในการสัมภาษณ์งานผู้มีประสบการณ์ 

 

       1. ประสบการณ์ : บริษัทย่อมอยากหาสิ่งที่คุณเคยทำมาในอดีต เช่น ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน, ความรู้, ความสามารถ และ

คอนเน็คชั่นที่คุณมีอยู่จากงานที่เดิมที่คุณทำ มาเปรียบเทียบ Job Description ที่ทางบริษัทเสนอให้คุณว่ารายละเอียดดังกล่าวตรงกับสิ่งที่บริษัทต้องการหา หรือไม่ คุณควรนำเสนอออกมาเป็น Scope ของงานที่ทำ และลงรายละเอียดที่สำคัญเพื่อแสดงสิ่งที่เราเคยทำมาอย่าง

เหมาะสมไม่มากไม่น้อยเกินไป 

 

       2. บุคลิกลักษณะนิสัย : การทำงานบางอย่าง หรือบางลักษณะ ต้องการคนที่มีบุคลิกลักษณะที่ไม่เหมือนกัน บริษัทย่อมหาคนที่มีบุคลิกลักษณะตรงตามลักษณะงานที่ตนเองต้องการ อาทิ คนบางประเภทชอบการสื่อสารกับผู้อื่น บุคลิกลักษณะมีความเป็นตัวของตัวเอง

กล้าแสดงออก ไม่ชอบอยู่กับที่ คนกลุ่มนี้ก็อาจจะเหมาะกับงานสายการตลาด, PR เป็นต้น

 

       3. ความคิดและแนวทางการใช้ชีวิต : บริษัทย่อมจะหาคนที่มีแนวความคิด อุดมการณ์ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรถึงตรงนี้

ผู้สมัครงานควรหาข้อมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร ทีมงาน และตำแหน่งงานที่เปิดรับ ก่อนเข้าสัมภาษณ์ เพื่อหาแนวทางในการตอบคำถาม 

 

       4. วุฒิภาวะทางอารมณ์ : บางครั้งระหว่างการสัมภาษณ์คุณอาจได้รับความกดดัน หรือคำถามที่อาจทำให้คุณอึดอัดใจ ไม่สบายใจ บริษัทอาจต้องการทดสอบวุฒิภาวะทางอารมณ์ของคุณ ดูลักษณะการเป็นคนเข้าใจการใช้ชีวิต การทำงานภายใต้แรงกดดันเมื่อคุณต้องทำงานกับผู้อื่น 

 

       5. การเตรียมตัว : เตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่ง จากการสอบถามโดยตรงไปยังผู้ทำการสัมภาษณ์ พบว่า บุคคลที่มีการถามคำถามและมีการเตรียมตัว เพื่อไปสัมภาษณ์งาน อาทิ สอบถามเส้นทาง, ความตรงต่อเวลา, เอกสารที่เตรียมมาครบถ้วน แสดงถึงความมุ่งมัน และตั้งใจในการสมัครงาน

 

       6. ความสามารถทางภาษา : บางตำแหน่งอาจต้องการผู้ทำงานที่มีความสามารถทางภาษาคุณควรลองตอบคำถามต่างๆ เกี่ยวกับตัวคุณ และประสบการณ์ของคุณเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ที่คาดว่าต้องใช้สำหรับตำแหน่งงานนั้น

 

       7. ความสำเร็จที่ผ่านมา : การพูดถึงผลงาน หรือความสำเร็จที่ผ่านมาจะทำให้เราสามารถพูดถึงศักยภาพของเราได้อย่างเต็มที่ และจะทำให้ผู้สัมภาษณ์สามารถเห็นถึงชิ้นงานของคุณ คุณสมบัติข้อนี้จะเป็นใบเบิกทางสร้างความแตกต่างระหว่างเรากับผู้อื่นได้ เป็นอย่างดี

 

       อย่างไรก็ตาม ผู้มีประสบการณ์ทั้งหลายก็ควรจะมีการวิเคราะห์ประสบการณ์แล้วนำมาเป็นจุดแข็งในการสัมภาษณ์ หากคุณยังไม่มีประสบการณ์ในสิ่งที่บริษัทหา คุณควรแสดงท่าทีในการพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ที่คุณยังไม่เคยทำ สำคัญที่สุดเตรียมตัวดี ลดการประหม่า

คิดก่อนตอบ ก็จะทำให้คุณมีสติตั้งรับในทุกคำถามอย่างแน่นอน ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จ เราเชื่อมั่นในยุคแห่งมนุษยชนว่าคุณทำได้ 

 

 

 

 

Credit : www.m2fjob.com

Post By : www.Lionjob.com

 406
ผู้เข้าชม

โปรโมชั่น

ลูกค้า สมัครสมาชิกวันนี้ ได้สิทธิ์ลงประกาศตำแหน่งงาน ฟรี 1 เดือน
ผู้ประกอบการที่ประกาศรับสมัครงานผ่าน Lionjob.com จะได้รับสิทธิพิเศษห้องพักวิมานน้ำ รีสอร์ทตาม Package ที่เลือก
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์