กฎสำคัญของการตอบคำถามในการสัมภาษณ์

 

กฎสำคัญของการตอบคำถามในการสัมภาษณ์

 

 

       ไม่ มีใครที่อยากที่สอบสัมภาษณ์งาน แล้วตกหรอก คำถามคือแล้วทำอย่างไรให้สอบผ่านล่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันการแข่งขันที่สูงขึ้น คนต้องการหางานมากขึ้น เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวที่ดีจะทำให้เราได้เปรียบกว่าคนอื่น กฎสำคัญของการตอบคำถามในการสัมภาษณ์คือ

 

       1. การให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและถูกต้อง นอกจากการให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและถูกต้องแล้ว การตอบ คำถามควรจะต้องมี

ความกระชับ ตรงประเด็น และได้ใจความ มีความคิดสร้างสรรค์รวมถึงการยกตัวอย่างที่เหมาะสมเพื่อทำให้คำตอบให้นั้นมี ความชัดเจนและ

เห็นภาพมากยิ่งขึ้น

 

       2. การใช้น้ำเสียง การออกเสียงให้ชัดเจน ไม่พูดอยู่ในลำคอ พูดภาษาไทยให้ชัดเจนในการตอบคำถาม การใช้น้ำเสียงที่ไม่เหมาะสม การออกเสียงไม่ชัดหรือพูดอยู่ในลำคอสามารถสื่อถึงบุคลิกของคุณในระหว่างการ สัมภาษณ์ได้ เช่น สื่อถึงความนอบน้อม ความก้าวร้าว 

ความมั่นใจหรือความไม่มั่นใจ เป็นต้น

 

       การ ที่จะปฏิบัติตนตามกฎสำคัญที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นให้สำเร็จนั้นสามารถทำ ได้โดยวิธีง่ายๆ นั่นก็คือการเตรียมตัวและการเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับการนำไปตอบคำถามใน การสัมภาษณ์ ข้อมูลที่ควรจะเตรียมเพื่อให้พร้อมในการสัมภาษณ์ คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและตำแหน่งงานที่คุณไปสัมภาษณ์งาน

 

ตัวอย่างข้อมูลที่ควรจะเตรียมเพื่อใช้ในการตอบคำถาม คือ

 

       1. ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะประสบการณ์ในปัจจุบันหรือที่ผ่านมาที่ตรงกับลักษณะงานที่คุณมาสมัคร

 

       2. เหตุผลที่คุณสนใจตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติ

 

       3. ทักษะที่บ่งบอกถึงเหตุผลว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่มาสมัคร

 

       4. เป้าหมายในชีวิตของการทำงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

 

       5. เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่แสดงถึงศักยภาพในทักษะต่างๆ เช่นทักษะในการแก้ไขปัญหา การบริหารงาน การวางแผนระยะสั้นและระยะยาว การทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นต้น สำหรับนักศึกษาจบใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์การทำงานนั้นคุณก็สามารถเตรียม ข้อมูลได้โดยใช้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันหรือกิจกรรมที่ทำใน มหาวิทยาลัยมาเป็นตัวอย่างในการหนุนคำตอบของคุณได้เช่นเดียวกัน

 

       สุดท้ายนี้อยากจะบอกว่า การเตรียมตัวที่ดีจะนำคุณไปสู่ความพร้อมในสนามรบที่มีการแข่งขันที่สูงใน ตลาดแรงงานในปัจจุบัน ซึ่งถ้าคุณมีความพร้อมมากเท่าไหร่โอกาส และความได้เปรียบในการได้งานก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นข้อแนะนำที่จะฝากไว้คือการให้เวลาในการ

เตรียมข้อมูลก่อนสัมภาษณ์ทุก ครั้งถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญ ปัจจัยหนึ่งที่คุณไม่ควรละเลยและควรให้ความสำคัญอย่างมากเพื่อที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จของกระบวนการสัมภาษณ์ในองค์กรต่างๆ

 

 

 

 

Credit : www.m2fjob.com

Post By : www.Lionjob.com

 306
ผู้เข้าชม

โปรโมชั่น

ลูกค้า สมัครสมาชิกวันนี้ ได้สิทธิ์ลงประกาศตำแหน่งงาน ฟรี 1 เดือน
ผู้ประกอบการที่ประกาศรับสมัครงานผ่าน Lionjob.com จะได้รับสิทธิพิเศษห้องพักวิมานน้ำ รีสอร์ทตาม Package ที่เลือก
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์