องค์ประกอบภาพรวม ที่บ่งบอกถึงความพร้อมในการทำงาน

 

 

 

บุคลิกภาพในวันสมัคร

 

       ความสำคัญของใบสมัครมิใช่อยู่ที่ข้อมูลเอกสารในใบสมัครเท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงสิ่งที่ผู้สมัครทำในวันที่มากรอกใบสมัครด้วยดังนี้

การเอาใจใส่ในความสะอาดเรียบร้อยของตนเอง เป็นข้อที่ได้เปรียบในการสร้างความรู้สึกที่ดีของผู้พบเห็น 

 

การแต่งกาย 

       การจะเป็นแค่การสมัคร แต่การแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะ ก็เป็นสิ่งสำคัญด้วย เนื่องจาก การแต่งกายที่เสริมบุคลิกให้ดูดีและสอดคล้องกับงานที่จะทำ จะเป็นจุดเด่นที่เพิ่มโอกาสในการได้งานทำ 

 

อากัปกิริยา 

 

       การแสดงออกของผู้สมัครตั้งแต่ปรากฏตัวจนยื่นใบสมัคร จะอยู่ในสายตาของเจ้าหน้าที่บุคคลโดยตลอดการแสดง ความไม่สุภาพต่อเจ้าหน้าที่บุคคลทั้งด้วยคำพูดและกิริยาท่าทาง แม้ว่าผู้ที่รับสมัครจะไม่ได้เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกก็ตาม แต่ถ้าใบสมัครหายโดยเจตนา ก็หมดโอกาสเช่นกัน 

 

การพูดจา 

 

       เรื่องการพูดนี้พิจารณาได้ทั้งประเด็น ความถูกต้องชัดเจนในการพูด และการพูดจาที่สุภาพไพเราะ 

 

ความพร้อม 

 

       คือพร้อมในสิ่งที่จำเป็นต้องใช้และสิ่งที่ต้องรู้ ผู้สมัครบางคนเอกสารหลักฐานไม่ครบ บางคนอุปกรณ์เครื่องเขียน ที่จำเป็นก็ไม่ได้เตรียมมาจึงต้องรบกวนขอยืมจากผู้รับสมัคร บางคนขอยืมแล้วลืมหรือตั้งใจนำไปเป็นของที่ระลึก ก็ไม่รู้ แต่ที่แน่ ๆ ทำความเดือดร้อนให้กับผู้รับสมัครนอกจากต้องมีอย่างครบถ้วนแล้ว ก็ต้องอยู่ในสภาพที่ชัดเจน 

 

รูปถ่าย 

 

       รูปถ่ายที่ชัดเจนและดูดีจึงเพิ่มโอกาสให้กับผู้สมัคร การเลือกรูปถ่ายที่จะเกิดผลดีในการสมัครงาน โดยพิจารณาดังนี้ 

1. พิถีพิถันในการเลือกร้านถ่ายรูป 

2. ไม่ใช้รูปถ่ายขนาดเล็กเกินไป โดยทั่วไปคือรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 

3. จัดทรงผม เครื่องแต่งกาย ให้รูปดูดี 

 

การใช้ภาษา 

 

       ภาษาที่ดีในใบสมัคร คือ ภาษาที่สุภาพ และเป็นทางการถูกต้องตามแบบแผน มีผู้สมัครบางคนใช้ถ้อยคำภาษาในลักษณะเขียนเล่น

ซึ่งไม่เหมาะสม นอกจากความสุภาพแล้ว การใช้ตัวย่อ ก็ต้องระมัดระวังไม่ใช้ตัวย่อที่เป็นการเฉพาะ ซึ่งคนทั่วไปไม่รู้จัก การใช้ภาษา

อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นการแสดงถึงความรู้และความสามารถในทางภาษาด้วยในกรณีทีถ่ายสำเนามา 

 

ขายตัวเองให้เป็น 

 

       รู้จักแสดงความสามารถหรือจุดเด่นให้เป็นที่สนใจของผู้อื่น มีการกรอกข้อความในช่องกิจกรรม ถ้ากรอกข้อความแต่เพียงว่าเข้าร่วมกิจกรรมในชมรมใดชมรมหนึ่ง กับการระบุตำแหน่งในชมรม เช่น เป็นประธานหรือเลขา เป็นต้น การระบุตำแหน่งจะมีความน่าสนใจมากกว่า

ใบสมัครหลายแห่งจะมีที่ว่างในตอนท้ายก่อนถึงช่องให้เซ็นชื่อ ไว้สำหรับให้ผู้สมัครเขียนสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ปรากฏว่า

ผู้สมัคร จำนวนมากเว้นที่ว่างนี้ไว้ โดยอาจจะตั้งใจให้ผู้พิจารณาได้พักสายตาก็เป็นได้ ซึ่งนับว่าน่าเสียดาย เพราะหากจะหาโอกาสขายตัวเอง

ให้ได้ในช่วงท้ายนี้จะมีประโยชน์ไม่น้อย 

 

       ความตั้งใจในการกรอกใบสมัคร และรู้จักทำให้ใบสมัครมีความน่าสนใจ เป็นการสร้างโอกาสที่เหนือกว่าคนอื่น จึงไม่ควรมองข้ามความสำคัญของใบสมัคร กรอกใบสมัครอย่างดีเพื่อที่จะไม่ต้องกรอกใบสมัครหลายครั้ง 

 

 Credit : th.jobsdb.com

Post By : www.Lionjob.com

 330
ผู้เข้าชม

โปรโมชั่น

ลูกค้า สมัครสมาชิกวันนี้ ได้สิทธิ์ลงประกาศตำแหน่งงาน ฟรี 1 เดือน
ผู้ประกอบการที่ประกาศรับสมัครงานผ่าน Lionjob.com จะได้รับสิทธิพิเศษห้องพักวิมานน้ำ รีสอร์ทตาม Package ที่เลือก
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์