คุณสมบัติอะไรบ้างที่บริษัทต้องการ

 

คุณสมบัติอะไรบ้างที่บริษัทต้องการ

 

 

       ถ้าเปรียบบริษัทกับร่างกายของมนุษย์นั้น ก็จะมีเจ้าของหรือผู้ประกอบการและฝ่ายบริหารเปรียบเสมือนมันสมองของมนุษย์ และพนักงานก็คงจะเปรียบได้กับเซลล์ ซึ่งเป็นกลไกหลักในการสร้างความสำเร็จ หรือแม้กระทั่งความล้มเหลวให้เกิดขึ้นกับบริษัท ดังนั้น บริษัท

ส่วนใหญ่จึงเอาใจใส่ในเรื่องของการคัดเลือกพนักงานมากเป็นพิเศษ ซึ่งปัจจุบันการรับพนักงานสักคนหนึ่งเข้ามาร่วมทำงานในบริษัทมักจะให้ความสำคัญกันอยู่แค่เรื่องสถาบันการศึกษา ผลการเรียน ประสบการณ์การทำงาน และผลงานที่ผ่านมา แต่ทั้งนี้นอกเหนือจากที่กล่าวมานั้น ยังมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่จะส่งผลต่อการทำงานและการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่น ซึ่งจะมีหลายปัจจัยที่บริษัทต้องการ

 

       • ซื่อสัตย์ต่อองค์กรและตัวเอง

 

       • เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่องค์กรนำมาใช้ และนำไปปรับปรุงกับงานที่รับผิดชอบ : คุณควรมีความกระตือรือร้น หรือแสดงความสนใจให้คนอื่นเห็นว่าอยากที่จะเรียนรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติม และการถามคำถามก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเรียนรู้ เพียงแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบถาม

สักเท่าไหร่

 

       • เก่ง ขยัน อดทนและตั้งใจทำงาน

 

       • มีความรับผิดชอบต่อตัวเองและองค์กร : ไม่ได้หมายถึงเพียง การมาทำงานตรงเวลา ไม่ป่วย สาย ลา ขาด มากเกินความจำเป็น หากแต่ยังรวมไปถึงความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย ทำให้เสร็จตามกำหนดเวลา ได้คุณภาพตามที่ต้องการ โดยไม่ต้องให้บอก ให้ตาม

 

       • เข้ากับสภาพแวดล้อมขององค์กรได้

 

       • ทำงานอย่างมีเป้าหมาย

 

 

 

 

Credit : www.m2fjob.com

Post By : www.Lionjob.com

 325
ผู้เข้าชม

โปรโมชั่น

ลูกค้า สมัครสมาชิกวันนี้ ได้สิทธิ์ลงประกาศตำแหน่งงาน ฟรี 1 เดือน
ผู้ประกอบการที่ประกาศรับสมัครงานผ่าน Lionjob.com จะได้รับสิทธิพิเศษห้องพักวิมานน้ำ รีสอร์ทตาม Package ที่เลือก
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์