หลักเกณฑ์ที่ต้องพิจารณาเพื่อกำหนดจุดมุ่งหมายในการทำงาน

 

หลักเกณฑ์ที่ต้องพิจารณาเพื่อกำหนดจุดมุ่งหมายในการทำงาน

 

 

       การจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ประสบความสำเร็จได้นั้นเราจำเป็นต้องพิจารณาถึง 3 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่

       

       1. มีเป้าหมาย (Goals) ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายของการทำงาน หรือ ชีวิต ว่าเราต้องการเป็น ต้องการได้ หรือต้องการมีอะไร อันดับแรก

ก็ควรจะมีเป้าหมาย ของตัวเองก่อนว่าคืออะไร อาทิ เช่น อยากเป็นหมอ อยากเป็นพยาบาล อยากเป็นนักบิน อยากเป็นแอร์โฮสเตส เป็นต้น หรือ เป้าหมายของการทำงาน เช่น จะขายรถเก๋งให้ได้เดือนละหนึ่งคัน จะประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ได้ 50 เครื่องต่อวัน จะปิดยอดขายเดือนนี้ 10 ล้าน เป็นต้น ทั้งนั้นทั้งนี้ การกำหนดเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 

ซึ่งก็ควรประกอบไปด้วยดังนี้ (Goals must be SMART) 

 • S Specific สามารถกำหนดให้ได้ว่า ทำอะไร กับใคร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไหร่ ใช้อะไรบ้าง และทำไม 
 • M Measurement ต้องวัดได้ด้วยว่าต้องใช้งบเท่าไหร่ ใช้อุปกรณ์จำนวนเท่าไหร่ อย่างไร เสร็จเมื่อไหร่ 
 • A Attainable สามารถเข้าถึง กำหนดทิศทาง และ จัดการสิ่งที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ลุล่วงสำเร็จได้ 
 • R Realistic สามารถที่จะดำเนินการ เห็นความคืบหน้าที่จะเป็นจริงได้ 
 • T Timely สามารถกำหนดระยะเวลา และความคืบหน้าของงานได้ว่าเสร็จเมื่อไหร่

 

       2. มีความรู้ ทักษะ และความชอบ (Knowledge, Skills and Love) ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอีกข้อหนึ่งที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้ คือ เราต้องมีความรู้ ความสามารถ ในเรื่องนั้นๆ อย่างจริงจัง และควรมีทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ การสื่อสาร การเจรจา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ ทุกวันนี้เราทำงานกับองค์กรต่างประเทศมากขึ้น และต้องใช้ในการสื่อแทบทุกวัน ถือว่าเป็นทักษะสำคัญอย่างยิ่งที่ควรมีเช่นกัน และจะสำเร็จได้ง่ายและเร็วขึ้นก็ควรมีความความชอบในงาน หรือ อาชีพนั้นๆ ด้วย พร้อมกับ ใส่ใจ และพัฒนาความรู้ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง

 

       3. ปฏิบัติการณ์ (Perform) เมื่อเรามีเป้าหมาย และ ความรู้ความสามารถ พร้อมความชอบแล้ว ส่วนหลักการปฏิบัติงาน ก็อยากจะแนะนำหลักการอุปนิสัย 7 ประการ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีหลักการดังนี้คือ 

 

ชนะใจตน 

 1. เป็นฝ่ายเริ่มต้นทำก่อน (โปรแอคทีฟ)
 2. เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ
 3. ทำตามลำดับความสำคัญ ชนะใจผู้อื่น
 4. คิดแบบ ชนะ/ชนะ
 5. เข้าใจคนอื่นก่อนจะให้คนอื่นเข้าใจเรา
 6. ประสานพลัง
 7. ลับเลื่อยให้คม

 

       เมื่อพิจารณาถึง 3 ปัจจัยข้างต้นเป็นอย่างดีแล้วเราก็สามารถกำหนดจุดมุ่งหมาย เพื่อที่จะมุ่งไปสู่ความสำเร็จในจุดมุ่งหมายที่เราตั้งเอาไว้ได้ สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านค้นพบ และประสบความสำเร็จในจุดมุ่งหมายที่ท่านหวังไว้ 

 

 

 

 

Credit : www.m2fjob.com 

Post By : www.Lionjob.com

 262
ผู้เข้าชม

โปรโมชั่น

ลูกค้า สมัครสมาชิกวันนี้ ได้สิทธิ์ลงประกาศตำแหน่งงาน ฟรี 1 เดือน
ผู้ประกอบการที่ประกาศรับสมัครงานผ่าน Lionjob.com จะได้รับสิทธิพิเศษห้องพักวิมานน้ำ รีสอร์ทตาม Package ที่เลือก
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์