เทคนิคการเลือกบุคคลอ้างอิงที่ดี

 

เทคนิคการเลือกบุคคลอ้างอิงที่ดี

 

 

       เมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมา ได้สัมภาษณ์ผู้สมัครงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการและประชาสัมพันธ์ ผู้สมัครงานอายุยี่สิบสี่ เคยผ่านการทำงานมาสองบริษัท บุคลิกดี หน้าตาสะสวยและแต่งกายเรียบร้อย การสัมภาษณ์เป็นไปด้วยดี ก็ชื่นชมว่าเธอสามารถตอบคำถามได้ดี

ฉลาดหลักแหลม และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดเมื่อเปรียบกับผู้สมัครสองคนก่อนหน้านี้ อีกทั้งเธอก็พร้อมที่จะเริ่มงานได้ทันที 

 

       เมื่อการสัมภาษณ์ใกล้จะจบ จึงได้ขอรายชื่อบุคคลอ้างอิง 2 คนเพื่อจะโทรกลับไปเช็คว่า ที่ผ่านมาเธอมีผลการทำงานเป็นอย่างไรบ้าง

เธอนิ่งไปสักครู่ ก่อนจะเอาใบสมัครกลับไปเขียนชื่อมาให้ โดยคนแรกระบุว่าเป็นพี่สาว ส่วนอีกคนระบุว่าญาติ 

 

       จึงได้สอบถามกลับไปว่า 

 

       ผู้สัมภาษณ์: “พี่ต้องการทราบชื่อของผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่น้องเคยทำงานด้วยค่ะ รบกวนเปลี่ยนให้ทั้งสองแห่งนะคะ” 

 

       ผู้สมัคร: “หัวหน้าลาออกไปแล้วค่ะ” 

 

       ผู้สัมภาษณ์: “ถ้าหัวหน้าลาออกไปแล้ว พี่ต้องการทราบชื่อของผู้จัดการฝ่ายบุคคลหรือเพื่อนร่วมงานก็ได้ค่ะ” 

 

       ถึงตอนนี้เธอถือปากกาค้าง และเงียบไปนาน แต่ในที่สุด เธอก็ให้ชื่อของฝ่ายบุคคล ซึ่งไม่ใช่ผู้จัดการ และอีกคนเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอที ซึ่งไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานธุรการของเธอ แต่อย่างน้อยก็สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวเธอจากบุคคลดังกล่าวได้ 

 

       ซึ่งความเป็นจริง ในบางครั้งผู้สมัครต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้เราติดต่อหัวหน้า หรือบุคคลในสถานที่ทำงานปัจจุบัน หรือก่อนหน้า เนื่องด้วยอาจจะเพราะยังไม่ได้ลาออกมา หรือมีความขัดแย้งไม่ว่ากรณีเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว แต่วัตถุประสงค์หลักที่บริษัทส่วนใหญ่ขอรายชื่อบุคคลอ้างอิงก็เพื่อใช้ตรวจสอบและยืนยันว่า ผู้สมัครงานทำงานที่บริษัทนั้นๆ จริงตามที่เขียนระบุในใบสมัคร การตรวจสอบจะครอบคลุมถึงข้อมูล

ด้านการงาน ความรับผิดชอบ ผลการทำงาน ความสำเร็จที่เคยมี ทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงาน ข้อดี ข้อเสียและอื่นๆ แต่สำหรับญาติหรือเพื่อนสนิทสามารถระบุไว้ในช่องบุคคลที่สามารถติดต่อได้หากมีกรณีฉุกเฉิน 

 

       ผู้สมัครงานควรจะเตรียมรายชื่อบุคคลอ้างอิงไว้อย่างน้อย 2 รายชื่อต่อที่ทำงาน 1 แห่ง โดยจะต้องแบ่งเป็นบุคคลอ้างอิงหลักและบุคคลอ้างอิงรอง บุคคลอ้างอิงหลักมีความสำคัญต่อผู้สมัครงานทุกคน เพราะจะเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลต่อผู้สัมภาษณ์งานโดยตรง

 

       บุคคลอ้างอิงหลัก สำหรับผู้มีประสบการณ์ทำงาน 

 

       - หัวหน้างานปัจจุบันและ/หรือหัวหน้างานในบริษัทเก่า 

 

       - หัวหน้างานในแผนกอื่นๆ ที่ต้องทำงานด้วยกัน 

 

       - ผู้บังคับบัญชาของหัวหน้างานของเรา 

 

       บุคคลอ้างอิงหลัก สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ทำงาน 

 

       - อาจารย์ในมหาวิทยาลัย เช่น คณบดี หรืออาจารย์ที่ปรึกษา 

 

       - หัวหน้างานจากการฝึกงาน 

 

       บุคคลอ้างอิงรอง 

 

       - เพื่อร่วมงานในระดับเดียวกัน 

 

       - ลูกค้าประจำ 

 

       - หัวหน้าทีม หรือหัวหน้ากลุ่มงานหรือกลุ่มกิจกรรมที่ผู้สมัครงานมีส่วนร่วม 

 

       กลุ่มบุคคลที่ไม่ควรนำมาใช้เพื่ออ้างอิง 

 

       - เพื่อน

 

       - กลุ่มศาสนาหรือกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง

 

       - ญาติหรือสามี ภรรยา

 

       - บุคคลที่คิดว่า ไม่สามารถจะระบุข้อดีหรือทราบลักษณะงานและความรับผิดชอบของผู้สมัครได้ 

 

       เทคนิคที่ดีในการระบุบุคคลอ้างอิง 

 

       - ควรแจ้งให้บุคคลอ้างอิงทราบ เพื่อขออนุญาตใช้ชื่ออ้างอิง หากจะมีบริษัทที่สัมภาษณ์งานโทรศัพท์เข้ามาสอบถาม

 

       - ผู้สมัครงานสามารถไม่ควรระบุชื่อบุคคลอ้างอิงลงไป ควรจะเขียนไว้ว่า “References available upon request” เพื่อให้เรซูเม่มี

พื้นที่เหลือไปใช้ประโยชน์อื่นๆ

 

       - ไม่ควรใช้บุคคลอ้างอิงจากองค์กรเดียวกันเกิน 2 ราย

 

       - ไม่ควรระบุรายละเอียดทั้งหมดของบุคคลอ้างอิงเช่น เช่น ชื่อ ตำแหน่ง อีเมล์ หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือลงในเรซูเม่ เพราะข้อมูลอาจจะถูกนำไปใช้

 

       - ควรจะถามบุคคลอ้างอิงของตนเองว่า ช่องทางไหนและเวลาใดสะดวกที่สุด หากบริษัทจะติดต่อกลับไปเพื่อสอบถาม เช่น อีเมล์ โทรศัพท์ มือถือ หรือโทรศัพท์ในที่ทำงาน

 

       - ไม่ควรแนบรายชื่อของบุคคลอ้างอิงทุกคนไปพร้อมกับเรซูเม่ 

 

       - ไม่ควรให้รายชื่อของบุคคลอ้างอิงจนกว่าจะมีการขอ เพราะบริษัทบางแห่งก็ไม่มีระบบตรวจสอบประวัติการทำงานย้อนหลัง

 

       - จะต้องคอยปรับปรับปรุงตำแหน่ง อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลอ้างอิงอย่างสม่ำเสมอ

 

       - หากผู้สมัครได้รับการเสนองานและตอบรับที่จะเข้าทำงานแล้ว ควรจะโทรศัพท์หรืออีเมล์ไปแจ้งบุคคลอ้างอิง เพื่อขอบคุณที่ช่วยให้ข้อมูลเชิงบวกต่อผู้สัมภาษณ์

 

       การเลือกใช้บุคคลอ้างอิงที่ดีจะช่วยให้ผู้สมัครงานได้รับงานในตำแหน่งที่อยากทำ ดังนั้น ขอให้จำไว้ว่า ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงที่ต้องใช้ทุกๆ ครั้งในการสัมภาษณ์งานก็คือ ชื่อและนามสกุลที่ถูกต้องของบุคคลอ้างอิง ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล์ และความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้สมัครงานและบุคคลอ้างอิง 

 

 

 

 

Credit : www.m2fjob.com 

Post By : www.Lionjob.com

 275
ผู้เข้าชม

โปรโมชั่น

ลูกค้า สมัครสมาชิกวันนี้ ได้สิทธิ์ลงประกาศตำแหน่งงาน ฟรี 1 เดือน
ผู้ประกอบการที่ประกาศรับสมัครงานผ่าน Lionjob.com จะได้รับสิทธิพิเศษห้องพักวิมานน้ำ รีสอร์ทตาม Package ที่เลือก
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์