กำจัดจุดอ่อน ตอน ข้อผิดพลาดใน Resume

 

 กำจัดจุดอ่อน ตอน ข้อผิดพลาดใน Resume

 

 

       ผู้สมัครงานในตลาดแรงงานส่วนใหญ่มักจะมองข้ามความสำคัญในการให้ราย ละเอียดต่างๆ ของตัวผู้สมัคร ทำให้บางครั้งอาจพลาดโอกาสที่จะทำให้บรรลุถึงจุดประสงค์ของการสมัครงาน

 

       ปัจจุบัน ถ้าหากเราจะมานั่งวิเคราะห์กันว่าการเขียน Resume แนวไหนหรือวิธีไหนคือวิธีที่ดีที่สุดหรือถูกต้องที่สุดนั้นคงอาจจะต้องเสีย เวลาเรียนกันหลายวันเลยทีเดียว ในปัจจุบันการเขียนจดหมายแนะนำตัวหรือจดหมายสมัครงานรวมถึงประวัติส่วนตัว นั้น มีรูปแบบที่หลากหลาย หรือไม่ได้มีทฤษฏีที่กำหนดว่าวิธีใดๆ จะทำให้การสมัครงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพียงแต่ผู้สมัครงานในตลาดแรงงานส่วนใหญ่มักจะมองข้ามความสำคัญในการให้ราย ละเอียดต่างๆ ของตัวผู้สมัครเอง ทำให้บางครั้งอาจพลาดโอกาสที่จะทำให้บรรลุถึงจุดประสงค์ของการสมัครงานดัง กล่าว และในหัวข้อวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ข้อผิดพลาดต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการเขียน Resume เพื่อใช้ในการเข้าถึงวัตถุประสงค์ของการสมัครงานให้มากที่สุด

 

       ข้อ ผิดพลาดอย่างแรก ส่วนของ Resume Header ผู้สมัครบางคนให้ความสำคัญกับส่วนของเนื้อหาใจความของรายละเอียดงานที่ได้ทำ มา แต่บางครั้งก็มีโอกาสที่จะลืมนึกถึงส่วนเริ่มต้นของประวัติส่วนตัว เช่นรายละเอียดของเราเป็นอย่างไร อายุเท่าไหร่ หรือที่อยู่ที่ติดต่อ เพราะฝ่ายคัดสรรพนักงานในหลายๆ บริษัท มีความสนใจในประวัติงานของผู้สมัครแต่ไม่สามารถค้นหารายละเอียดที่ติดต่อของ ผู้สมัครได้ หรือไม่สามารถระบุรูปพรรณสันฐานของผู้สมัคร (ในงานบางประเภท) ดังนั้นรายละเอียดในส่วนต่างๆ ดังนี้จึงเป็นจุดเล็กๆ ที่ไม่อาจมองข้ามได้ แนะนำได้ว่าควรใส่รายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนรวมถึง ติดรูป ในประวัติให้เรียบร้อย หรือแนบไฟล์รูปถ่ายลงในประวัติงานจะช่วยได้มาก

 

       ข้อ ผิดพลาดส่วนที่สองของ Resume ที่พบได้บ่อยคือการระบุรายละเอียดของประวัติงานที่ผ่านมา หลายครั้งพบว่าผู้สมัครบางท่านอาจจะทำการระบุแค่สถานที่ทำงาน และตำแหน่งงานที่ผ่านมาโดยมิได้ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนของเนื้องานที่ผ่าน มา ทำให้ฝ่ายคัดสรรพนักงาน

มองข้ามถึงความน่าสนใจในประวัติงานนั้นๆ ดังตัวอย่างข้างต้นเป็นต้น แนะนำให้ผู้สมัครระบุรายละเอียดที่ชัดเจน ว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาได้ผ่านการทำงานอะไรมาบ้างหรือมีความสามารถพิเศษ หรือทักษะเพิ่มเติมต่างๆ ที่ได้เรียนรู้มาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ทำให้ฝ่ายคัดสรร

พนักงาน เข้าถึงประวัติงานและทำให้ผู้สมัครมีโอกาสในการได้รับการคัดเลือกสูงขึ้น ดังนั้นการให้ความสำคัญของรายละเอียดงานที่ผ่านมาจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ สามารถมองข้ามไปได้ และอีกประเด็นที่ไม่ควรมองข้ามคือการเรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังในประวัติ งานจะช่วยสร้างให้ผู้อ่านทำความเข้าใจในประวัติงานได้ง่ายขึ้นและสะดวกต่อ กระบวนการคัดสรร

 

       ข้อ ผิดพลาดส่วนสุดท้ายคือการสรุปประวัติงานและรายละเอียดอื่นๆ ปลีกย่อย น้อยครั้งที่ฝ่ายคัดสรรพนักงานจะได้เห็นส่วนสรุปของประวัติงานที่ผู้สมัคร ได้ส่งมา ทำให้เกิดความเข้าใจที่ผิดพลาด ยกตัวอย่างเช่น การระบุตำแหน่ง ที่ต้องการสมัครไม่ชัดเจน รวมถึง ฐานรายได้ที่ต้องการ บางครั้งอาจรวมถึงรายละเอียดอื่นๆ เช่น สถานที่หรือพื้นที่ที่ต้องการทำงาน รายละเอียดเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยให้ประวัติงานมีความ

น่าสนใจและทำให้ฝ่ายคัด สรรพนักงานเข้าใจในความต้องการของผู้สมัครมากขึ้น มิฉะนั้นแล้วความผิดพลาดเล็กน้อยอาจส่งผลให้ฝ่ายคัดสรรพนักงาน หรือตัวผู้สมัครเสียเวลาในกระบวนการคัดสรรโดยมิได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ จึงอยากจะแนะนำว่า การเขียนสรุปประวัติงานหรือการสรุปจะช่วยนำไปสู่โอกาสที่มากขึ้นในการสมัคร งานนั่นเอง

 

       ดัง นั้นเมื่อเราพิจารณาข้อผิดพลาดเบื้องต้นดังกล่าวแล้ว และได้นำมาใช้ปรับปรุงในการเขียนประวัติงาน จะช่วยให้ประวัติงานของผู้สมัครเป็นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นและช่วยเพิ่มโอกาส ในการสมัครงานและเข้าถึงตำแหน่งงานที่เหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ของการสมัครงานมากยิ่งขึ้นไป

 

 

 

 

Credit : www.m2fjob.com

Post By : www.Lionjob.com

 333
ผู้เข้าชม

โปรโมชั่น

ลูกค้า สมัครสมาชิกวันนี้ ได้สิทธิ์ลงประกาศตำแหน่งงาน ฟรี 1 เดือน
ผู้ประกอบการที่ประกาศรับสมัครงานผ่าน Lionjob.com จะได้รับสิทธิพิเศษห้องพักวิมานน้ำ รีสอร์ทตาม Package ที่เลือก
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์