อยากถามเรื่องเงินเดือนเมื่อไหร่ถึงเหมาะสม

 

อยากถามเรื่องเงินเดือนเมื่อไหร่ถึงเหมาะสม

 

 

       “อยากได้เงินเดือนเท่าไร” เป็นหนึ่งในคำถามยอดฮิตที่ผู้สมัครจะเจอในระหว่างการสัมภาษณ์ หรือบางที่ บางบริษัทอาจระบุช่อง

“เงินเดือนที่ต้องการ” ไว้ในใบสมัครที่ผู้หางานต้องกรอก และในขณะเดียวกันก็เป็นอีกคำถามที่ผู้สมัครอยากรู้จากนายจ้างว่า จะได้เงินเดือนเท่าไร ในตำแหน่งงานที่สมัครไป เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าผู้สมัครจะเจอคำถามนี้ตั้งแต่เริ่มต้น หรือจะไม่เจอคำถามนี้ในระหว่างสัมภาษณ์เลย และเป็นคำถามที่เมื่อตอบไปแล้วมักจะไม่ได้รับคำตอบว่าที่ขอไปได้หรือไม่ หรือตรงใจนายจ้างหรือไม่ และบางครั้งเมื่อเขียนหรือแจ้งเงินเดือนที่ต้องการไป ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นระดับขั้นของเงินเดือนที่นายจ้างจ่ายได้จริงหรือไม่ และมักเป็นคำถามที่ผู้สมัครมักจะอยากรู้แต่ไม่กล้าถาม เพราะเกรงว่าจะเป็นการทำให้นายจ้างรู้สึกไม่ประทับใจ และสูญเสียโอกาสที่จะได้งาน เพราะฉะนั้น ควรถามเรื่องเงินเดือนเมื่อไหร่ 

 

       • ประเมินสถานการณ์และบรรยากาศในการสัมภาษณ์ เช่น ผู้สัมภาษณ์เปิดประเด็นหรือโอกาสให้ซักถามหรือไม่ ถ้ามีให้ถามโดยไม่ตั้งให้เป็นประเด็นหลักและทำให้ผู้สัมภาษณ์รู้สึกว่าให้ ความสำคัญมากจนเกินไป (ถึงแม้ในใจอยากถามมาก) 

 

       • เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและผู้สัมภาษณ์ เช่น บางองค์กรให้ความสำคัญกับเนื้อหาของงาน และมีโครงสร้างเงินเดือนชัดเจน เพราะฉะนั้นผู้สมัครควรถามรายละเอียดในช่วงสุดท้าย หรือถามเรื่องสวัสดิการโดยทั่วไป 

 

       • การสัมภาษณ์งานในรอบแรก อาจจะเป็นการสัมภาษณ์โดยฝ่ายบุคคล เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะสามารถตั้งคำถามที่อยากรู้ได้ ควรจะเกริ่นถามข้อมูลเบื้องต้นได้ 

 

       • ถ้าเป็นการสัมภาษณ์กับหัวหน้างาน หรือสายงานโดยตรง การถามเรื่องเงินเดือน หรือสวัสดิการ อาจจะไม่เหมาะสม เพราะเป็นเรื่องของโครงสร้างองค์กร และเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับฝ่ายบุคคล บางองค์กรเป็นข้อมูลสำคัญและไม่เปิดเผย 

 

       • การสมัครงานผ่านบริษัทจัดหางาน ซึ่งเป็นตัวกลางทั้งฝ่ายผู้ว่าจ้างและลูกจ้าง ดังนั้นผู้สมัครที่ผ่านบริษัทจัดหางาน สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ และรายได้อื่นๆ ได้โดยตรงอย่างละเอียด พร้อมทั้งสามารถเสนอรายได้ที่คาดหวัง ต่อรอง

เงินเดือน และบอกถึงวัตถุประสงค์ในการหางานได้ 

 

       อย่างไรก็ตาม การขอเงินเดือนที่เหมาะสมกับเนื้อหาของงาน การรู้จักประเมินความสามารถของตัวเองกับลักษณะงาน และประสบการณ์

ที่ผ่านมา ถือเป็นหัวใจหลักของการได้รับค่าตอบแทนของการทำงานที่เหมาะสม 

 

 

 

 

Credit : www.m2fjob.com 

Post By : www.Lionjob.com

 320
ผู้เข้าชม

โปรโมชั่น

ลูกค้า สมัครสมาชิกวันนี้ ได้สิทธิ์ลงประกาศตำแหน่งงาน ฟรี 1 เดือน
ผู้ประกอบการที่ประกาศรับสมัครงานผ่าน Lionjob.com จะได้รับสิทธิพิเศษห้องพักวิมานน้ำ รีสอร์ทตาม Package ที่เลือก
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์