หางานอย่างไรให้ "ได้งาน"

 

หางานอย่างไรให้ "ได้งาน"

 

 

       การหางาน คือ "การขาย" อย่างหนึ่ง แต่เป็นการขายตนเอง ด้านความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ให้แก่บริษัท หรือหน่วยงานที่เราต้องการจะเข้าทำงานโดยจะต้องแสดง ให้เห็นว่าตัวเรามีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ตนเองและต้อง เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงานว่ามนุษย์ทุกคนต้องทำงาน และงานทุกงานมีคุณค่า

 

       ดังนั้นก่อนการหางาน ต้องมีการเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้

 

       1. รู้จักตนเองก่อน

 

       - ความสนใจ ต้องรู้ให้แน่ชัดว่าตนเองอยากทำงานอะไร เพราะอะไร

 

       - ความสามารถ มีความรู้อะไรเพิ่มเติมหรือไม่ จากประสบการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมา

 

       - บุคลิกส่วนตัว มีบุคลิก ทัศนคติเหมาะสมกับงานด้านใดบ้าง

 

       - การศึกษา คุณวุฒิการศึกษา และผลการเรียน ตรงตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการหรือไม่

 

       - การฝึกงาน มีประสบการณ์การฝึกงานที่ตรงตามสายงานหรือไม่

 

       - ทักษะในการสื่อสาร การตอบคำถามได้ชัดเจน ตรงประเด็น

 

       - ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ การใช้ฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์พื้นฐาน

 

       - การฝึกอบรม ผ่านการฝึกอบรมที่เป็นการเพิ่มความรู้ ความสามารถ ในงานหรือไม่ 

 

       2. รู้แหล่งข้อมูลการสมัครงาน 

 

       - อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการหางาน ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย

 

       - การติดต่อเป็นการส่วนตัว เช่น ญาติ เพื่อน หรือคนรู้จัก

 

       - ประกาศจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา

 

       - สถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งมีบริษัท หรือหน่วยงานไปปิดประกาศรับสัครงานไว้

 

       - กรมการจัดหางาน ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพ กรมการจัดหางาน 9 พื้นที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ

 

       - สำนักงานจัดหางานเอกชน ซึ่งต้องตรวจสอบก่อนว่าสำนักงานจัดหางานนั้นได้จดทะเบียนกับ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานแล้วหรือไม่ เพื่อป้องกันการหลอกลวง

 

       - งานนัดพบแรงงาน เป็นงานที่จัดให้คนหางาน และนายจ้างได้พบกัน และคัดเลือกกันโดยตรง

 

       3. รู้ข้อมูลการสมัครงาน 

 

       - ข้อมูลบริษัท ต้องทราบว่าบริษัทที่เราไปสมัครงาน ดำเนินธุรกิจประเภทใด สินค้าคืออะไร ที่ตั้งอยู่ไหน สวัสดิการเป็นอย่างไร ใครเป็นเจ้าของ ผลประกอบการดีหรือไม่ เพื่อให้แน่ใจว่าเราอยากร่วมทำงานด้วยหรือไม่

 

 

 

 

Credit : คุณวิโรจน์ เย็นสวัสดิ์

Post By : www.Lionjob.com

 316
ผู้เข้าชม

โปรโมชั่น

ลูกค้า สมัครสมาชิกวันนี้ ได้สิทธิ์ลงประกาศตำแหน่งงาน ฟรี 1 เดือน
ผู้ประกอบการที่ประกาศรับสมัครงานผ่าน Lionjob.com จะได้รับสิทธิพิเศษห้องพักวิมานน้ำ รีสอร์ทตาม Package ที่เลือก
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์