คุณสมบัติ ของนักสรรหา ที่ดี ??

 

คุณสมบัติ ของนักสรรหา ที่ดี ??

 

 

       เป็นที่ยอมรับว่าแนวปฏิบัติเดิมของผู้สรรหาในอดีตมีการตัดสินใจได้อย่างรวม เร็วเนื่องจากความเคยชิน อย่างไรก็ตามอาจมีผู้สงสัย

เกี่ยวกับประสิทธิผลของแนวปฏิบัติเหล่านั้นได้ จากการสำรวจพบว่าผู้ทำหน้าที่สรรหาส่วนหนึ่งไม่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับ การสรรหามาก่อน พะยอม วงศ์สารศรี ได้เสนอแนะ ว่าผู้สรรหาจะทำหน้าที่ได้ดีควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

 

  • มีความรู้ในตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
  • รู้เรื่องของบริษัทเป็นอย่างดีทั้งในด้านบวกและด้านลบ 
  • ไม่พูดในแง่ดีของบริษัทมากเกินความจริง 
  • ศึกษาประวัติย่อของผู้สมัครเป็นอย่างดี 
  • ตรวจสอบความรู้ของผู้สมัครเกี่ยวกับงานและบริษัท 
  • มีความพึงพอใจในการทำงานด้านการสรรหา 
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้ดี 
  • มีบุคลิกภาพดี สุภาพ ตรงต่อเวลา และจริงใจ 
  • มีการติดตามผลปละประเมินผลการสรรหาเมื่อกิจกรรมแต่ละกิจกรรมสิ้นสุดลง

 

       คุณสมบัติต่างๆ ของผู้สรรหาย่อมจะเป็นปัจจัยสนับสนุนช่วยให้การสรรหาดำเนินไปได้อย่างดีและประสบความสำเร็จในที่สุด

  

Credit : syamhrm.com

Post By : www.Lionjob.com
 421
ผู้เข้าชม

โปรโมชั่น

ลูกค้า สมัครสมาชิกวันนี้ ได้สิทธิ์ลงประกาศตำแหน่งงาน ฟรี 1 เดือน
ผู้ประกอบการที่ประกาศรับสมัครงานผ่าน Lionjob.com จะได้รับสิทธิพิเศษห้องพักวิมานน้ำ รีสอร์ทตาม Package ที่เลือก
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์