สิ่งที่ใช้พิจารณาคัดเลือกพนักงาน

 

 

 

 

       หลักการสำคัญในการคัดเลือกของผู้รับสมัครงานคือ "พยายามหาคนที่เหมาะสมกับงาน" คือ พยายามเลือกบุคคลที่ดีที่สุดมาร่วมงาน เพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ รวมถึงการพิจารณา ความพร้อม เช่น พิจารณาบุคคลเรื่องคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ 


สิ่งที่นายจ้างค้นพบในตัวคุณแล้วต้องการจะจ้างคุณก็คือ 


       1. ลักษณะความเป็นผู้ใหญ่ สิ่งที่แสดงออกคือ 

 

               - คุณเรียนรู้และยอมรับข้อจำกัดของตนเอง 
               - มีเป้าหมายในการทำงานอย่างชัดเจน 
               - มีความรับผิดชอบสูง 


       2. การปรับอารมณ์ ลักษณะที่แสดงออกคือ

 

               - สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีในขณะที่เผชิญกับความขัดแย้งและความไม่พอใจ 
               - สามารถรักษาและควบคุมให้มีความสมดุลระหว่างอารมณ์และสภาวะทางจิตใจเมื่อ เผชิญกับ ปัญหาส่วนตัว เช่น การเจ็บ   ป่วยของคนในครอบครัว 


       3. การทำงานเป็นทีม ลักษณะที่แสดงออกคือ

 

               - เคยทำงานในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของทีมทำงานที่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม ของโรงเรียนหรือ มหาวิทยาลัย   กิจกรรมของหมู่บ้าน / ชุมชน หรือการทำงานที่ที่ทำงาน 
               - ให้ความสำคัญแก่ความสำเร็จของกลุ่มก่อนความสำเร็จส่วนตัว 
               - มีความฉลาาดแนบเนียบในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลหรือสมาชิกอื่น ๆ ในทีม 


       4. การยอมทำงานหนัก ลักษณะที่แสดงออกคือ 

 

               - เคยทำงานมาหลายประเภท มีความอดทนต่อสภาพงานหลาย ๆ แบบ 
               - ผลการเรียนได้คะแนนสูงทั้งที่สติปัญญา

 

 

 

 

Crdit : doe

Post By : www.Lionjob.com

 341
ผู้เข้าชม

โปรโมชั่น

ลูกค้า สมัครสมาชิกวันนี้ ได้สิทธิ์ลงประกาศตำแหน่งงาน ฟรี 1 เดือน
ผู้ประกอบการที่ประกาศรับสมัครงานผ่าน Lionjob.com จะได้รับสิทธิพิเศษห้องพักวิมานน้ำ รีสอร์ทตาม Package ที่เลือก
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์