การสรรหาผู้สมัครงานจากสถาบันการศึกษา

 

 การสรรหาผู้สมัครงานจากสถาบันการศึกษา

 

 

การสรรหาผู้สมัครงานจากสถาบันการศึกษา

 

       ในหลายหน่วยงานโดยเฉพาะบริษัทที่ตั้งมานานแล้วและบริษัทญี่ปุ่น การรับสมัครงานมักจะเปิดรับนักศึกษาที่จบมาใหม่ เพราะผู้ที่จบใหม่ยังไม่มีระบบความเชื่ออะไรในการทำงาน ซึ่งจะทำให้การพัฒนาบุคคลากรและการถ่ายทอดวัฒนธรรมขององค์กรเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และได้คนหนุ่มสาวไฟแรงมาช่วยพัฒนาบริษัท สำหรับแนวทางการสรรหาผู้สมัครงานจากสถาบันการศึกษาหรือบางบริษัทอาจเรียกว่า Campus หรือ Scouting มีขั้นตอนดังนี้

 

       1. สำรวจความต้องการรับพนักงานจากแต่ละหน่วยงานหรือพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการ โดยดูจากแผนธุรกิจในปีถัดไป เพื่อระบุออกมาเป็นจำนวนพนักงานที่ต้องการรับเพิ่มเติม รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ เช่นอายุ เพศ สาขาการศึกษา ผลการศึกษา ที่พัก เป็นต้น

 

       2. สรุปเป็นแผนการสรรหาประจำปี ทั้งนี้ควรทำให้เสร็จก่อนเดือนธันวาคมของปี เพราะจะได้มีเวลาในการติดต่อสถาบันการศึกษาก่อนที่จะสิ้นสุดปีการศึกษา

 

       3. คัดเลือกสถาบันการศึกษาที่จะเข้าไปเปิดรับสมัครพนักงาน ทั้งนี้ควรพิจารณาจากชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญของแต่ละสถาบัน รวมถึงชื่อเสียงของบริษัทเราที่จะสามารถสร้างความสนใจให้กับนักศึกษาได้

 

       4. ติดต่อไปที่กองกิจการนักศึกษาของคณะที่เราสนใจ ซึ่งส่วนใหญ่จะยินดีให้บริการเพราะเขาก็อยากจะให้นักศึกษาของเขามีงานทำ และแจ้งวันเวลาที่เราจะเข้าไปรับสมัคร ทั้งนี้ควรจัดทำประกาศรับสมัครงานให้น่าสนใจ และควรมีโปสเตอร์หรือเอกสารแนะนำบริษัทแนบไปด้วย

 

       5. การเข้าไปรับสมัครควรจะจัดให้มีการสัมภาษณ์เบื้องต้นที่สถาบันการศึกษาเลย โดยทาง HR เข้าไปสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมับติเบื้องต้นเหมาะสมกับ ตำแหน่งที่เปิดรับ เพื่อเชิญเข้าไปสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายกับหน่วยงานหลักที่บริษัทอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ถ้าเป็นไปได้อาจเชิญกรรมการจากหน่วยงานหลักไปร่วมสัมภาษณ์ที่สถาบัน การศึกษาเลย ก็จะสามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ทันที และไม่เป็นการเสียเวลา

 

       6. ควรแจ้งผลการสัมภาษณ์ให้นักศึกษาทราบโดยตรง ก่อนจบการศึกษาเพราะโดยทั่วไปเมื่อจบการศึกษาแล้วนักศึกษามักจะย้ายที่อยู่ ทำให้ติดต่อยาก

 

       นอกจากแนวทางการสรรหาดังกล่าว ทางบริษัทอาจจัดให้มีโครงการรับนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันที่ต้องการและคัด เลือกเอาจากนักศึกษาฝึกงานที่มีศักยภาพสูง หรือบางบริษัทก็จัดให้มีโครงการแนะนำบริษัทโดยการเชิญสถาบันการศึกษาเข้ามา เยี่ยมชมบริษัท เพื่อสร้างความสนใจให้นักศึกษา ก่อนที่จะเข้าไปเปิดรับสมัครงานที่สถาบัน ก็เป็นอีกวิธีการที่น่าสนใจ

 

 

 

 

Credit : ปิยวัฒน์ แก้วกัณฑรัตน์

Post By : www.Lionjob.com

 284
ผู้เข้าชม

โปรโมชั่น

ลูกค้า สมัครสมาชิกวันนี้ ได้สิทธิ์ลงประกาศตำแหน่งงาน ฟรี 1 เดือน
ผู้ประกอบการที่ประกาศรับสมัครงานผ่าน Lionjob.com จะได้รับสิทธิพิเศษห้องพักวิมานน้ำ รีสอร์ทตาม Package ที่เลือก
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์