ในการเจาะลึก หรือ การ Probe นั้นถือได้ว่าเป็นการถามเพื่อติดตาม ถามเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงว่าเหตุการณ์ท

 

ถามเพื่อติดตาม ถามเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงว่าเหตุการณ์

 

 

       Action  หมายถึงขั้นตอนหรือวิธีการที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้น ๆ เป็นอย่างไร 

 

       Result  หมาย ถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทำหรือการปฏิบัติตามขั้นตอนนั้น ๆ 

 

       ในการเจาะลึก หรือ การ Probe นั้นถือได้ว่าเป็นการถามเพื่อติดตาม ถามเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงว่าเหตุการณ์ที่ผู้สมัครงานเล่าให้ฟังนั้นเกิดขึ้นจริงหรือไม่การ Probe จะต้องพยายามให้ผู้สมัครงานเล่ารายละเอียดย่อยๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่อง Action หรือขั้นตอนปฏิบัติ ซึ่งผู้สัมภาษณ์สามารถ Probe ต่อลงลึกได้อีก เช่น  ขั้นตอนนั้นมีสาเหตุจากอะไร ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร บุคคลที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานั้นมีใครบ้าง และผู้สมัครมีบทบาทอย่างไรในการแก้ไขปัญหานั้น รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติตามขั้นตอนนั้นเป็นอย่างไร  ทั้งนี้พบว่าการ Probe ลงลึกถึง Action นั้น ผู้สัมภาษณ์สามารถตั้งประเด็นคำถามย่อย ๆ ตามพฤติกรรมในแต่ละข้อ เพื่อค้นหาว่าผู้สมัครงานกระทำตามพฤติกรรมที่กำหนดขึ้นนั้นจริงหรือไม่ และเมื่อผู้สัมภาษณ์พอใจกับคำตอบของผู้สมัครงานตามพฤติกรรมตามข้อที่กำหนดขึ้นแล้ว ผู้สัมภาษณ์จึงเริ่มต้นถามคำถามเพื่อเจาะลึกถึงพฤติกรรมในข้อถัดไป ดังตัวอย่างการกำหนดข้อคำถามเพื่อเจาะลึกขีดความสามารถในเรื่องความคิดเชิง วิเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 

 

ST ---คุณช่วยเล่าว่าในปีที่ผ่านมาเคยศึกษาวิเคราะห์เรื่องใดบ้าง

 

       1.ศึกษาค้นคว้า          A-----คุณศึกษาข้อมูลจากแหล่งใด

       2.จำแนกข้อมูล          A----คุณมีวิธีในการจัดกลุ่มข้อมูลที่ค้นคว้าหามาได้อย่างไร

       3.สรุปผลข้อมูล          A----คุณมีวิธีการสรุปผลข้อมูลอย่างไร ด้วยหลักการใด

       4.นำเสนอข้อมูล         A----คุณนำเสนอข้อมูลนั้นให้กับใคร

                                  R----ข้อมูลที่คุณศึกษาและนำเสนอไปนั้นมีประโยชน์กับใครบ้าง

 

       จะเห็น ได้ว่าการสัมภาษณ์ด้วยหลัก ST-A-R นั้น ผู้สัมภาษณ์งานจะต้องใช้ความพยายามและความตั้งใจในการฟังคำตอบจากผู้สมัครงาน เนื่องจากการเจาะลึกตามคำถามที่เตรียมไว้นั้น ผู้สมัครงานบางคนพูดเก่งสามารถให้ข้อมูลได้ครบ โดยที่ผู้สัมภาษณ์ยังไม่ทันตั้งคำถามเพื่อเจาะลึกเพื่อค้นพฤติกรรม การฟังอย่างมีสมาธิจะทำให้ผู้สัมภาษณ์ได้ข้อมูลที่ครบตามที่ต้องการ ในขณะที่ผู้สมัครงานบางคนไม่ชอบพูด

พูดไม่เก่ง ไม่สามารถให้ข้อมูลกับผู้สัมภาษณ์งานได้มากเพียงพอ ผู้สมัครแบบนี้ที่ผู้สัมภาษณ์จะต้องตั้งคำถามเพื่อสอบถามผู้สมัครงานรายนั้น เนื่องจากคนที่พูดเก่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนเก่งเสมอไป พบว่าผู้สัมภาษณ์มักจะเลือกคนเก่งที่ให้ข้อมูลเยอะทั้งๆ ที่จริงๆ แล้ว คนที่ไม่ค่อยพูดอาจจะมีพฤติกรรมตรงกับที่ผู้สัมภาษณ์ต้องการ แต่เนื่องจากว่าผู้สัมภาษณ์ไม่ได้เจาะลึกถึงรายละเอียดที่บ่งชี้ถึงพฤติกรรมที่ต้องการ  ดังนั้นการตั้งคำถามเพื่อเจาะลึกถึงพฤติกรรมของผู้ถูกสัมภาษณ์แต่ละคน จึงเป็นการลดอคติที่เกิดขึ้น โดยไม่ด่วนตัดสินใจเลือกผู้สมัครงานที่ให้ข้อมูลมาก

 

       สรุป ว่าการเจาะลึกหรือการ Probe เพื่อค้นหา Competency นั้นจึงเป็นการสอบถามรายละเอียดของผู้สมัครงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพวก เขาให้ข้อมูลจริงแก่ผู้สัมภาษณ์งาน การตั้งคำถามแบบนี้จึงทำให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เตรียมคำตอบได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากการเจาะลึกนั้นเป็นการถามถึงข้อมูลในอดีตที่เกิดขึ้นกับผู้สมัคร งานด้วยหลัก ST-A-R จึงทำให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ไม่สามารถเตรียมข้อมูลในการตอบคำถามได้ เพราะข้อมูลที่ให้แก่ผู้สัมภาษณ์มากเท่าไหร่ ข้อมูลนั้นสามารถถูกเจาะลึกว่าเกิดขึ้นกับจริงกับผู้สมัครงานมากขึ้นเท่า นั้น

 

 

 

 

 

Credit : oknation.net

Post By : www.Lionjob.com

 242
ผู้เข้าชม

โปรโมชั่น

ลูกค้า สมัครสมาชิกวันนี้ ได้สิทธิ์ลงประกาศตำแหน่งงาน ฟรี 1 เดือน
ผู้ประกอบการที่ประกาศรับสมัครงานผ่าน Lionjob.com จะได้รับสิทธิพิเศษห้องพักวิมานน้ำ รีสอร์ทตาม Package ที่เลือก
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์