การทดลองงาน คือ

 

 

 

       การทดลองงาน คือระยะเวลาการทำงานที่นายจ้างต้องการใช้เวลาในการพิสูจน์ถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ ในตำแหน่งงานที่ลูกจ้างได้รับมอบหมายว่ามีความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ นายจ้างกำหนดไว้หรือไม่ก่อนบรรจุลูกจ้างเป็นพนักงาน กฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาทดลองงานไว้

 

       นายจ้างมีสิทธิทดลองงานนานเท่าใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เงื่อนไขการทดลองงานอาจตกลงก่อนเข้าทำงานหรือจะตกลงกันภายหลังจากลูกจ้าง เข้าทำงานแล้วก็ได้ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ควรจะต้องตกลงก่อนเข้าทำงาน เพราะหากการขยายระยะเวลาทดลองงานออกไปสามารถกระทำได้

 

       แต่กรณีระยะเวลาทดลองงานรวมกันแล้วตั้งแต่ 120 วันขึ้นไป นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย หากต้องการเลิกจ้างโดยที่ลูกจ้างไม่มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ม.118

 

       เรามักได้ยินอยู่เสมอๆ ว่า "ไชโยฉันพ้นโปรแล้ว" คำว่า "โปร" ในที่นี้มาจากคำว่า Probationary Period ซึ่งแปลว่าระยะทดลองงานหรือบางทีใช้คำว่า "Trial Period" ที่ใช้คำว่า On-the-Job Tryout ก็พบ ไม่ว่าจะเรียกว่าอย่างไรก็ตาม หมายถึงการให้ลูกจ้างใหม่พิสูจน์ฝีไม้ลายมือโดยการให้ทำงานจริง เพราะถึงจะมีระบบสรรหาและคัดเลือกดีเพียงใดก็ตามก็ไม่อาจจะให้หลักประกันว่าจะเลือกคนได้ถูกต้อง 100 % ดังนั้น H.R. มืออาชีพจึงมักจะกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicator (KPI) ในการคัดเลือกไว้ที่ 85% ซึ่งก็หมายความว่าให้ผิดพลาดหรือไม่พ้นระยะทดลองงานได้ไม่เกิน 15%แต่ถ้าเป็นการบรรจุตำแหน่งโดยการคัดเลือกจากบุคคลภายใน ตัวชี้วัดควรจะสูงกว่านี้เพราะมีโอกาสได้เห็นนิสัยใจคอและฝีไม้ลายมือกัน อยู่แล้ว เช่น อาจจะกำหนดไว้ที่ 95% หรือผิดพลาดได้เพียง 5% เป็นต้น

 

       ระยะเวลาการให้ทดลองงานส่วนใหญ่จะกำหนดไว้ที่ 120 วัน แต่ที่กำหนด 180 วันก็พบเหมือนกันแต่ไม่มากนัก เหตุที่กำหนดไว้ที่ 120 วันก็เพราะว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมาตรา 118 (1) บัญญัติไว้ว่าให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้างซึ่งทำงานครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปีในอัตราที่ไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างสุดท้าย 30 วัน ดังนั้น นายจ้างจึงมักจะเลิกจ้างลูกจ้างก่อนครบ 120 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหรือข้อถกเถียงว่าลูกจ้างทำงานครบ 120 วันหรือยัง เพราะถ้าเลิกจ้างเมื่อครบ 120 วันขึ้นไป เป็นกรณีจ่ายค่าชดเชย ถ้าลูกจ้างไม่ได้กระทำผิดตามมาตรา 119 ซึ่งเป็นข้อยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย 

 

       เรื่องการทดลองงานมีการเข้าใจผิดกันมากพอสมควร นายจ้างเป็นจำนวนไม่น้อยเข้าใจผิดคิดว่าลูกจ้างการทดลองงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวทั้ง ๆ ที่ตามกฎหมายลูกจ้างทดลองงานมีฐานะเป็นลูกจ้างประจำและมีสิทธิได้ผลประโยชน์ และการคุ้มครองตามกฎหมายตั้งแต่วันแรกเข้า เช่น ถ้าลูกจ้างทดลองงานมาทำงานวันแรกและวันที่สองเกิดล้มป่วยลง 2 วัน ลูกจ้างทดลองงานคนนั้นก็ย่อมมีสิทธิได้รับค่าจ้างสำหรับการลาป่วย ไม่ว่าลูกจ้างนั้นจะได้รับค่าจ้างเป็นรายวัน รายชั่วโมง หรือรายเดือนก็ตาม ระหว่างการทดลองงาน 120 วันควรจัดให้มีการประเมินอย่างเป็นทางการสัก 2 ครั้ง (จริง ๆ แล้วต้องคอยดูหรือประเมินและพูดคุยอยู่ตลอดเวลา)

 

  • ครั้งแรกเรียกว่าการติดตามผลการว่าจ้างและบรรจุ (Placement Follow-up) ซึ่งอาจจะทำในช่วง 45 หรือ 60 วันแรกหรือก่อน หน้านั้น
  • และจัดให้มีการประเมินผลทดลองงานอีกครั้งเมื่อครบ 100 วัน เพื่อที่จะมีเวลาตัดสินอีก 19 วัน ว่าจะให้อยู่หรือจะให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน

 

       ผู้บังคับบัญชาเป็นจำนวนไม่น้อยวิ่งโล่มาหาฝ่ายบุคคลในวันที่ 120 ซึ่งถือว่าเป็นวันที่อันตรายมากเพราะต้องถกเถียงว่าครบ 120 วันหรือยัง ดังนั้น วันที่ 119 ถือเป็นวันที่ปลอดภัยที่สุดแต่จริง ๆ แล้วควรดำเนินการเสียแต่เนิน ๆ อย่ารอจนกระทั่งถึงวันสุดท้าย มาถึงตอนนี้จะเห็นว่า

ความสามารถ (Competency) มีบทบาทสำคัญมาก เริ่มตั้งแต่การกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งให้ละเอียด

 

       ต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องของการค้นหาความสามารถโดยการสัมภาษณ์และทดสอบด้วย วิธีการต่าง ๆ ก่อนที่จะทำการคัดเลือก ครั้นเมื่อได้

รับเลือกแล้วก็ยังจะต้องดูความสามารถ (Competency) ต่อไปในช่วงระหว่างทดลองงานและเมื่อถึงช่วงระยะเวลาการประเมินผลงานประจำปี ก็จะต้องดูอีกว่าขาดตกบกพร่องสิ่งใดบ้าง ดังนั้น แบบ ฟอร์มประเมินผลการว่าจ้างและบรรจุและแบบฟอร์มประเมินผลการทดลองงาน รวมทั้ง

แบบฟอร์มประเมินผลงานประจำปี จะต้องผนวกความสามารถ (Competency) ไว้ให้ครบและประเมินอย่างจริงจัง

 

 

 

 

Credit : hrtothai.com

Post By : www.Lionjob.com

 516
ผู้เข้าชม

โปรโมชั่น

ลูกค้า สมัครสมาชิกวันนี้ ได้สิทธิ์ลงประกาศตำแหน่งงาน ฟรี 1 เดือน
ผู้ประกอบการที่ประกาศรับสมัครงานผ่าน Lionjob.com จะได้รับสิทธิพิเศษห้องพักวิมานน้ำ รีสอร์ทตาม Package ที่เลือก
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์