เทคนิคการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 

เทคนิคการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

       เมื่อเราได้รับมอบหมายงานต่างๆ มาแล้ว สิ่งที่หัวหน้าคาดหวังจากการทำงานที่ได้มอบหมายให้ลูกน้องนั้น จะมีอะไรบ้าง?

 

เทคนิคการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 

       หากพิจารณาถึงสิ่งที่เจ้านายคาดหวังจากการทำงานที่ได้มอบหมายให้ลูกน้องนั้น โดยทั่วไปจะมีหัวข้อหลักๆ ดังต่อไปนี้ 

 

  1. Quick Response & Ownership
  2. Initiative for working process
  3. Innovative & resourceful applying
  4. Develop & Keep updating
  5. Quality outcome
  6. Follow up

 

1. Quick Response & Ownership

 

       เมื่อได้รับมอบหมายงาน สิ่งที่หัวหน้าคาดหวังคือ ตอบรับการมอบหมายงานและทำหน้าที่เป็นเจ้าของงานโดยทันที และพร้อมที่จะนำงาน

ที่ได้รับมอบหมายนั้นไปดำเนินการตามขบวนการที่เหมาะสม เพื่อให้ผลงานนั้นออกมาได้ผลตามความคาดหมาย

 

2. Initiative for working process

 

       เมื่อได้รับมอบหมายงานแล้ว ต้องนำความคิดริเริ่มมาประยุกต์ใช้กับงาน ไม่ว่าจะเป็นในช่วงการดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบ

นำความคิดริเริ่ม มาแก้ไขขบวนการ หรือ ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงดำเนินการและหลังส่งมอบงานให้ออกมาด้วยดี และสร้างสรรค์

 

3. Innovative & resourceful applying

 

       ช่วงดำเนินการควรสรรหาเครื่องมือ เทคโนโลยีที่จำเป็นในการทำงานเพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูล หรือ สิ่งจำเป็นในการปฏิบัติงาน

เพื่อให้ผลงานออกมาได้สมบูรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

4. Develop & Keep updating

 

       ต้องคอยปรับปรุงแก้ไข สิ่งที่บกพร่อง และคอยสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงความคืบหน้าของขบวนการดำเนินงาน เพื่อผู้เกี่ยวข้อง

จะได้รับรู้ กำหนดการและดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้

 

5. Quality outcome

 

       สิ่งที่เจ้านายคาดหวังคือ ผลงานที่มีความสมบูรณ์ และมีคุณภาพ ดังนั้น ต้องใส่ใจในรายละเอียด ความชำนาญการ และ ส่งมอบ

ตามกำหนด เพื่อให้ได้ผลงานตามความคาดหวัง

 

6. Follow up

 

       แม้เราจะส่งมอบหมายงานไปแล้ว ก็ควรมีการติดตามผลเป็นช่วงๆ ว่าสิ่งที่เราส่งมอบไปเป็นอย่างไรบ้าง เพื่อนำมาปรับปรุงในผลงาน

ครั้งต่อไป

 

       หากสามารถนำเทคนิคดังกล่าวข้างต้น มาประยุกต์ใช้ได้ครบตามกระบวนการ คิดว่าจะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานได้เป็นอย่างดีและตรงตามความคาดหวัง

 

 

 

 

Credit : m2fjob.com

Post By : www.Lionjob.com

 340
ผู้เข้าชม

โปรโมชั่น

ลูกค้า สมัครสมาชิกวันนี้ ได้สิทธิ์ลงประกาศตำแหน่งงาน ฟรี 1 เดือน
ผู้ประกอบการที่ประกาศรับสมัครงานผ่าน Lionjob.com จะได้รับสิทธิพิเศษห้องพักวิมานน้ำ รีสอร์ทตาม Package ที่เลือก
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์