การเตรียมตัวสัมภาษณ์งานสำหรับผู้ที่เปลี่ยนงานบ่อย

 

 

 

 

การเตรียมตัวสัมภาษณ์งานสำหรับผู้ที่เปลี่ยนงานบ่อย

 

       ไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครที่เปลี่ยนงานบ่อยหรือแม้แต่ผู้สมัครที่ต้องสัมภาษณ์งานเป็นครั้งแรกก็ตาม ผู้สมัครไม่ควรมองข้ามพื้นฐานที่จำเป็นในการสัมภาษณ์งาน เช่น ความเข้าใจเบื้องต้นในตำแหน่งงานที่ตนเองสมัคร ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่บริษัทที่ตนเองสมัคร รวมไปถึงลักษณะของการสื่อสารที่ สุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ว่าจะเป็น การตอบคำถาม การตั้งคำถาม การฟัง การสบตา(Eyes contact) บุคลิกภาพ ความเป็นธรรมชาติ และ การวางตัวเหล่านี้ รวมกับความรู้และความชำนาญที่ผู้สมัครมี นำมาผสมผสานกันทำให้ผู้สัมภาษณ์มั่นใจว่าผู้สมัครเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สมัคร

 

       สำหรับผู้สมัครที่เปลี่ยนงานบ่อย หากไม่ใช่ตำแหน่งงานที่ขาดแคลนจริงๆ หรือต้องมีความชำนาญพิเศษจริงๆ โอกาสที่จะตกเป็นรองผู้สมัครที่ไม่ค่อยได้เปลี่ยนงานอยู่มาก ในสังคมไทยปัจจุบันยังถือว่าการเปลี่ยนงานปีละครั้งเป็นการเปลี่ยนงานบ่อย เจ้าหน้าที่สรรหาบางท่าน เลือกพิจารณาผู้ที่เปลี่ยนงานบ่อยทีหลังแล้ว พิจารณาผู้สมัครที่ไม่เคย หรือ ไม่ค่อยได้เปลี่ยนงานก่อน เนื่องจากยังมีความเชื่อในสังคมไทยอยู่ว่า ผู้ที่เปลี่ยนงานบ่อยๆ อาจจะทำงานกับบริษัทได้ไม่นานแล้วก็คงจะออก ปัจจุบันหลายบริษัทเริ่มมีการพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังและเปิดโอกาสให้ผู้สมัครที่เปลี่ยนงานบ่อยมากขึ้น สำหรับผู้สมัครที่เปลี่ยนงานบ่อยนั้น ควรจะมีการเตรียมตัวเป็นพิเศษ บางบริษัทสอบถามย้อนหลัง สามถึงห้าบริษัทที่ผู้สมัครเคยทำงานมา สอบถามถึงสาเหตุที่ลาออก สอบถามถึงเหตุการณ์ และ ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจลาออกทั้งนี้ผู้สมัครไม่สามารถเตรียมสูตรสำเร็จในการตอบคำถามเหล่านี้ได้ เพราะ แต่ละบริษัท ให้น้ำหนักและมีความเชื่อแตกต่างกัน เช่นบางบริษัทเชื่อว่า สาเหตุการลาออกหากมาจากความก้าวหน้าทางด้านการเงิน เป็นเรื่องที่มีเหตุผล รับฟังได้ ในขณะที่บางบริษัทไม่คิดเช่นนั้น เป็นต้น

 

       ผู้สมัครจะมีโอกาสมากขึ้นหากมีการเตรียมตัวที่ดี ทั้งนี้ผู้สมัครที่เปลี่ยนงานบ่อยอาจจะทราบอยู่แล้วว่าคำถามที่พบบ่อยคือ คำถามเกี่ยวกับสาเหตุที่ลาออก ทำไมถึงลาออก ทำไมถึงเปลี่ยนงาน และ คำตอบที่เราจะสื่อสารออกไปนั้นจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้สัมภาษณ์ได้หรือไม่ เหตุผลที่ผู้สมัครให้ไปนั้นมีน้ำหนักสำหรับผู้สัมภาษณ์แค่ไหน การเตรียมตัวที่ดีจึงสามารถช่วยได้ในระดับหนึ่ง รวมกับความเชื่อมั่นที่เราสร้างจากเนื้องาน หรือ วิธีการทำงานที่ทำให้สามารถมีความเชื่อมั่นว่าผู้สมัครจะสามารถทำหน้าที่ได้ดี ทำงานร่วมกับทีมงานได้ดี เหล่านี้จะช่วยได้ และ หลายบริษัทก็ให้น้ำหนักด้านนี้มากกว่าการเจาะลึกว่าทำไมถึงเปลี่ยนงาน

 

       การตอบคำถามถึงสาเหตุ หรือ ปัจจัย ที่ทำให้ตัดสินใจเปลี่ยนงานนั้น ควรอยู่บนพื้นฐานของความจริง และไม่จำเป็นต้องเป็นเหตุผลเดียวโดดๆ การตอบคำถามเหล่านี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่น อาจจะประกอบไปด้วยหลายปัจจัยที่ทำให้เราตัดสินใจ เช่น ความก้าวหน้าในด้านอาชีพการงาน ความมั่นคงทางด้านการเงิน ความต้องการในการพัฒนาฝีมือและความชำนาญ หรือ ต้องการเรียนรู้ เป็นต้น

 

ประเด็นที่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่

 

       1. การกล่าวถึงนายจ้างเก่า หัวหน้างานเก่า เพื่อนร่วมงานเก่า ในแง่ลบ การพูดถึงนายจ้างเก่าในแง่ลบเป็นการแสดงออกในแง่ลบที่สังคมไทยยังรับไม่ได้ ทั้งยังแสดงให้ผู้สัมภาษณ์เห็นว่า ผู้สมัคร มีโอกาสที่จะพูดถึงบริษัทในแง่ลบในอนาคต

 

       2. การให้ข้อมูลลับของบริษัทเก่า ในบางตำแหน่งผู้สมัครสามารถเข้าถึงข้อมูลลับของบริษัท การแสดงข้อมูลลับการการปฏิบัติที่ผิดหลักจริยธรรมในธุรกิจ

 

       3. การให้ความสำคัญในเรื่องของรายได้มากกว่า เรื่องของความเหมาะสมกับงาน หรือเรื่องของความชำนาญ การให้ความสำคัญในเรื่องของรายได้มากจนเกินไปอาจทำให้ผู้สัมภาษณ์เข้าใจผิดได้

 

       4. การให้ข้อมูลเท็จ เป็นเรื่องที่มิควรทำอย่างยิ่ง

 

       อย่างไรก็ตาม การเตรียมตัวจึงเป็นสิ่งสำคัญ การมีที่ปรึกษาที่ดีสามารถช่วยคุณได้มาก และที่ปรึกษาของบริษัทจัดหางานชั้นนำในเมืองไทย ส่วนใหญ่มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับองค์กร หรือ บริษัทที่ตนเองดูแลอยู่ อีกทั้งยังมีความเข้าใจในเนื้องานรวมไปถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนั้นการ มีที่ปรึกษาที่ดีจึงเป็นการเปิดโอกาสให้ตนเองอีกทางหนึ่ง

 

 

 

 

Credit : m2fjob.com

Post By : www.Lionjob.com

 322
ผู้เข้าชม

โปรโมชั่น

ลูกค้า สมัครสมาชิกวันนี้ ได้สิทธิ์ลงประกาศตำแหน่งงาน ฟรี 1 เดือน
ผู้ประกอบการที่ประกาศรับสมัครงานผ่าน Lionjob.com จะได้รับสิทธิพิเศษห้องพักวิมานน้ำ รีสอร์ทตาม Package ที่เลือก
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์