เทคนิคเขียน Resume อย่างไรให้ได้งาน (2)

 

เทคนิคเขียน Resume อย่างไรให้ได้งาน (2)

 

 

การศึกษา

 

 • ควรแจกแจงโดยเรียงลำดับวันที่ย้อนหลังเช่นกัน รายละเอียดที่ควรกล่าวถึงได้แก่ ชื่อสถาบัน ที่ตั้ง วิชาเอก ระยะเวลาที่ศึกษา วันที่รับปริญญา รวมถึงเกียรตินิยมหรือรางวัลที่ได้รับ (ไม่ต้องแจงรายละเอียดวิชาที่เรียนมา)
 • บัณฑิตใหม่สามารถเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ และคำอธิบายประกอบ (ในกรณีที่มีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมาย และความสนใจ)
 • ควรระบุรายละเอียดการศึกษาช่วงมัธยมปลายเฉพาะในกรณีที่สอดคล้องกับงานที่สมัคร
 • ควรแจงข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือประกาศนียบัตรที่เคยได้รับด้วย

 

ข้อมูลส่วนตัว

 

       เราไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น อายุ เพศ สถานภาพการแต่งงาน ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ สถานะการเกณฑ์ทหาร หรือ

ข้อบกพร่องทางสุขภาพก็ได้ (ในสหรัฐอเมริกานั้นหากยังไม่มีการตกลงทำสัญญาจ้าง การที่นายจ้างถามถึงข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้ถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย)

 

ข้อมูลอื่นๆ

 

 • เป็นข้อมูลชิ้นสุดท้ายซึ่งรวมถึงข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวเรา “ที่ผู้ว่าจ้างอาจจะสนใจ” เช่น ภาษา และความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ความสนใจพิเศษ ความรู้ และทักษะที่ไม่ปรากฏในประวัติการทำงาน
 • ควรแจงข้อมูล (ถ้ามี) เกี่ยวกับสมาชิกภาพกับองค์กรต่างๆ ประวัติการแสดงนิทรรศนาการ การได้รับรางวัล หรืองานที่เคยตีพิมพ์ ประสบการณ์ด้านการโต้วาที การอภิปรายหรือการประชุม รวมถึงใบอนุญาตต่างๆ ที่เราถืออยู่ในปัจจุบัน

 

ความง่ายในการอ่าน

 

 • ให้ออกแบบ Resume เพื่อความสะดวกในกานอ่าน ชัดเจน รัดกุม อย่าเน้นดีไซน์มากจนเกินไป ตัวพิมพ์ไม่ควรเล็กกว่า 10 pt
 • หลีกเลี่ยงการใช้ตัวพิมพ์สี พื้นสี หรือภาพกราฟิกที่จะทำให้อ่านยาก

 

Tips อื่นๆ

 

 • หากเราเลือกส่ง Resume ทางอีเมล ข้อมูล และรูปแบบของ Resume นั้นจะต้องจูงใจเป็นพิเศษ ต้องสร้างความประทับใจได้ภายในย่อหน้าแรก (มิเช่นนั้นจะไม่มีใครอ่านต่อแน่นอน)
 • บางคนอยากจะเขียนจดหมายนำก็ได้ไม่ผิด แต่ผู้อ่านส่วนใหญ่จะพลิกไปอ่านหน้า Resume ก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้สมัครดังกล่าวมีคุณสมบัติตามเกณฑ์เบื้องต้น
 • ความชัดเจน และรวบรัดเป็นเรื่องสำคัญมาก เช่นเดียวกับการเรียบเรียง และรูปแบบของการเขียน รวมทั้งไวยากรณ์ และตัวสะกดด้วย
 • คำอธิบายเกี่ยวกับตำแหน่งงานตามประกาศรับสมัครคือข้อมูลเบื้องต้นที่ทำให้เราทราบว่า ผู้ว่าจ้างต้องการคุณสมบัติอะไรบ้างจาก
 • ผู้สมัคร ฉะนั้นหากResume ที่เราส่งไปไม่สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว นายจ้างก็จะไม่สนใจ ไม่ว่าจดหมายนำของเราจะดูดีแค่ไหนก็ตาม

 

 

 

 

Credit : www.tcdcconnect.com

Post By : www.Lionjob.com

 312
ผู้เข้าชม

โปรโมชั่น

ลูกค้า สมัครสมาชิกวันนี้ ได้สิทธิ์ลงประกาศตำแหน่งงาน ฟรี 1 เดือน
ผู้ประกอบการที่ประกาศรับสมัครงานผ่าน Lionjob.com จะได้รับสิทธิพิเศษห้องพักวิมานน้ำ รีสอร์ทตาม Package ที่เลือก
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์