ตอบคำถามอย่างไรจึงจะได้งานกับ 50 คำถามยอดนิยม

 

ตอบคำถามอย่างไรจึงจะได้งานกับ 50 คำถามยอดนิยม

 

 

       การสัมภาษณ์งานเป็นโอกาสในการแสดงความเป็นตัวตนของผู้สัมภาษณ์ หรือเป็นโอกาสเดียวทีผู้ถูกสัมภาษณ์ได้มีโอกาสขายตัวเองเพื่อให้ได้งาน ตัวอย่างคำถามที่มักจะถูกใช้กันบ่อย ๆ ในการสัมภาษณ์ที่อาจจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านไม่มากก็น้อยหลังจากนั้นก็จะ แนะนำว่าคุณควรจะตอบอย่างไรเพื่อให้ได้งาน คำถามแรก กรุณาเล่าประวัติคร่าว ๆ เกี่ยวกับตัวคุณ

 

       อย่าเล่าเหมือนท่องมา แต่ให้เล่าประวัติคร่าวๆ ที่ควรเกี่ยวข้องกับงานโดยตรง บอกเล่าว่าคุณได้ทำงานอะไรประสบความสำเร็จและเกี่ยวพันกับงานในตำแหน่งที่ คุณสมัครอย่างไร เริ่มจากงานชิ้นแรกที่คุณทำจนถึงงานปัจจุบัน

 

ทำไมคุณถึงอยากออกจากงานปัจจุบันที่ทำอยู่

 

       ให้พูดในเชิงบวกทั้งสิ้น ห้ามพาดพิงถึงปัญหา โดยเฉพาะปัญหากับการจัดการ การบังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หรือ องค์กร ควรยิ้มขณะให้สัมภาษณ์ และให้เหตุผลว่าการออกจากบริษัทเป็นโอกาสที่จะไปแสวงหาความท้าทายใหม่ เป็นการเปิดโอกาสตัวเองให้ได้พบกับสิ่งใหม่ เป็นต้น

 

คุณมีประสบการณ์อะไรที่เอื้อประโยชน์กับตำแหน่งที่สมัคร 

 

       ควรพูดถึงสิ่งที่เฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่คุณสมัคร หากคุณขาดประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจงกับงาน ก็พยายามพูดให้ใกล้เคียงกับงานที่คุณสมัครมากที่สุด

 

คุณคิดว่าคุณประสบความสำเร็จหรือไม่ในขณะนี้ 

 

       คุณควรตอบว่า ใช่ และอธิบายว่าทำไมคุณจึงคิดเช่นนั้น การอธิบายที่ดี คุณจะกล่าวถึงว่าคุณมีการกำหนดเป้าหมายของตัวเองไว้และมีการติดตามผลและวัด ผลงานของตัวเองอยู่เสมอ

 

เพื่อร่วมงานคุณคิดกับคุณอย่างไร 

 

       เตรียมคำพูดจากเพื่อนร่วมงานสักคนสองคนไว้ อาจระบุเฉพาะเจาะจงไปเลย เช่น คุณ ที่บริษัทมักจะพูดว่า ดิฉันเป็นคนทำงานหนักและคล่องแคล่วมากคนหนึ่งเท่าที่เธอรู้จักมา เป็นต้น

 

คุณรู้จักบริษัทเราหรือเปล่า แค่ไหน 

 

       คุณจะต้องทำการค้นคว้าหาข้อมูลก่อนเข้าสัมภาษณ์ รู้ว่าบริษัทนั้น ๆ ทำธุรกิจอะไร มีวัตถุประสงค์อะไร มีเป้าหมายอะไร ตำแหน่งในตลาด ใครเป็นผู้นำ เป็นต้น

 

คุณได้ทำอะไรที่เป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของคุณบ้าง

 

       ระบุกิจกรรมต่าง ๆ ที่คุณทำที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถในตัวงาน มีกิจกรรมมากมายที่สามารถบอกเล่าให้ผู้สัมภาษณ์เข้าใจว่าเราสนใจพัฒนา ศักยภาพตัวเองอย่างสม่ำเสมอ

 

คุณสมัครงานที่อื่น ๆ ด้วยหรือเปล่า 

 

       ให้ตอบอย่างตรงไปตรงมา ให้ตอบเพ่งเล็งความสนใจไปที่งานนี้ที่ตนมาสัมภาษณ์ ว่าตนสามารถให้อะไรกับบริษัทนี้

 

ทำไมจึงอยากทำงานให้กับบริษัทของเรา 

 

       จะต้องมีการค้นคว้าหาข้อมูลมาก่อนเกี่ยวกับบริษัทที่ตนเองเข้ามาสมัคร ความจริงใจในการตอบของผู้สมัครจะส่งผลให้ผู้สัมภาษณ์ได้เข้าใจในเป้าหมายทาง อาชีพของคุณ

 

มีใครที่คุณรู้จักในบริษัทเราบ้าง 

 

       ให้ระวังเรื่องนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการมีญาติพี่น้องทำงานในองค์กร ให้ระวังว่าจะมีผลกับการได้งานของคุณหรือไม่ ให้ระวังที่จะอ้างอิงถึง

 

คุณต้องการเงินเดือนเท่าไร 

 

       อย่าตอบคำถามเป็นอันขาด คุณควรตอบว่า นี่เป็นคำถามที่ตอบยากข้อหนึ่ง กรุณาช่วยบอกว่าช่วงเงินเดือนที่บริษัทคุณให้กับพนักงานให้ตำแหน่งนี้เป็น อย่างไร ส่วนมากผู้สัมภาษณ์จะบอกคุณ หากไม่บอก คุณควรพูดว่า ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานและคุณก็ควรให้ช่วงเงินเดือนที่คุณต้องการกลับไป

 

คุณชอบทำงานเป็นทีมหรือเปล่า 

 

       ให้ตอบว่า ใช่ คุณชอบทำงานเป็นทีม และกรุณาเตรียมตัวอย่างในการตอบคำถามนี้ให้เรียบร้อย อย่าพูดจาเกินความจริง

 

คุณจะทำงานที่นี่อีกนานไหม 

 

       อย่าตอบแบบระบุเฉพาะเจาะจง ให้ตอบทำนอง ดิฉันชอบทำงานให้องค์กรเป็นเวลานาน ๆ เนื่องจากจะได้มีความเข้าใจในองค์กร หรือ นานที่สุดเท่าที่ดิฉันจะทำประโยชน์ให้กับองค์กรเท่าที่จะมากได้

 

คุณเคยไล่คนออกหรือไม่ รู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์นั้น 

 

       อย่าแสดงทัศนคติว่าตนเองใหญ่ขนาดสามารถไล่คนออกได้ ควรแสดงออกว่าการไล่ออกนั้นเป็นการกระทำที่ถูกต้อง บุคคลนั้นกระทำสิ่งที่เป็นอันตรายแก่บริษัท และคุณเป็นผู้ปกป้องบริษัท จำไว้ว่าการไล่คนออกแตกต่างจากการลดจำนวนบุคลากรลงอย่างสิ้นเชิง

 

ปรัชญาการทำงานของคุณคืออะไร 

 

       คุณมีความตั้งใจกับงานที่ทำ ควรตอบสั้นได้ใจความ มีเนื้อความเชิงบวกให้ประโยชน์กับองค์กร

 

หากคุณมีเงินมากพอที่จะเกษียณตัวเองตอนนี้ คุณจะทำหรือไม่

 

       ให้ตอบว่า คุณต้องการที่จะทำงาน นี่ก็เป็นงานที่คุณอยากทำ

 

คุณเคยโดนให้ออกจากงานหรือไม่ 

 

       ให้ตอบตามความเป็นจริง หากว่าเคย ให้ตอบอย่างซื่อสัตย์ สั้น และหลีกเลี่ยงการพูดจาเชิงลบเกี่ยวกับองค์กรหรือคนในองค์กรนั้น ๆ

 

ให้คุณแสดงความเห็นหากว่าคุณได้กลายมาเป็นพนักงานในองค์กรแล้วคุณจะอุทิศอะไรให้กับองค์กรได้บ้าง 

 

       คุณควรแสดงอาการกระตือรือร้นในการตอบคำถามนี้ เนื่องจากเป็นคำถามที่ให้คุณแสดงทัศนคติ ให้โอกาสคุณได้แสดงจุดแข็งของคุณ ให้เข้ากับตำแหน่งงานที่คุณจะได้รับมอบหมาย กรุณาใช้จิตนาการหากว่าคุณได้รับตำแหน่งนั้นเรียบร้อยแล้ว

 

ทำไมเราต้องจ้างคุณ 

 

       ชี้ให้ผู้สัมภาษณ์เห็นถึงจุดแข็งของคุณที่จะเป็นประโยชน์แก่องค์กร อย่ากล่าวถึงคู่แข่งขัน อย่าเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นเป็นอันขาด

กรุณายกตัวอย่างข้อแนะนำที่คุณได้เคยให้กับองค์กร และองค์กรได้รับประโยชน์
คุณควรเตรียมตัวตอบคำถามนี้เป็นอย่างดี และควรมั่นใจว่าข้อแนะนำที่คุณเคยทำนั้นเป็นประโยชน์กับองค์กร เป็นที่ยอมรับ และปฏิบัติใช้ได้อย่างประสบความสำเร็จ ยิ่งเป็นข้อแนะนำที่เกี่ยวข้องลักษณะงานใหม่ที่คุณกำลังสัมภาษณ์เป็น ประโยชน์กับคุณมากขึ้น

 

เพื่อนร่วมงานทำอะไรให้คุณรู้สึกหงุดหงิดบ้าง

 

       อย่าแพร่งพรายหรือระบายความรู้สึกถึงปัญหาให้กับผู้สัมภาษณ์ได้ทราบเป็นอัน ขาด ตอบสั้น ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าคุณเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี

 

จุดแข็งของคุณคืออะไร

 

       ตอบยิ่งมากยิ่งดี ยกตัวอย่างเช่น

 

 • สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้
 • มีทักษะในการแก้ปัญหา
 • สามารถทำงานท่ามกลางความกดดัน
 • ให้ความสำคัญกับโครงการใหญ่จำนวนหลาย ๆ โครงการได้
 • มีความเป็นมืออาชีพ
 • มีความเป็นผู้นำ
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

 

งานในฝันของคุณ 

 

       หลีกเลี่ยงการระบุงานที่คุณไม่สามารถทำได้ คำตอบที่ดีที่สุดควรเป็นคำตอบที่เรียบง่ายและเป็นกลาง เช่น งานที่รัก เป็นงานที่คนรอบข้างเข้ากันได้ ช่วยเหลือกันและทำให้รู้สึกว่าอยากไปทำงาน

 

ให้เหตุผลว่าคุณจะสามารถทำงานที่นี่ได้ดีได้อย่างไร 

 

       ให้เหตุผลหลาย ๆ อย่างเช่น ทักษะ ประสบการณ์ และความสนใจพิเศษที่เอื้อประโยชน์กับบริษัท

 

คนแบบไหนที่คุณไม่อยากทำงานด้วย 

 

       อย่าพูดจานินทาคนอื่น ให้ระมัดระวังคำตอบข้อนี้

 

อะไรที่สำคัญกว่ากันระหว่างเงินและงาน 

 

       เงินก็เป็นปัจจัยสำคัญ แต่งานสำคัญที่สุด

 

เจ้านายคนก่อนของคุณพูดถึงคุณว่าอย่างไร? 

 

       ยิ่งสามารถตอบได้มากยิ่งดี ยกตัวอย่างเช่น

 

 • ซื่อสัตย์ ขยัน
 • มีทัศนคติที่ดี อดทน
 • ทำงานหนัก หนักเอาเบาสู้

 

เล่าให้ฟังถึงปัญหากับเจ้านายเก่า 

 

       ให้พูดในแง่ดี หรือแกล้งทำเป็นความจำไม่ดีเมื่อคิดถึงปัญหากับนายเก่า

 

อะไรที่ทำให้คุณคิดอยากเปลี่ยนงาน 

 

       อย่าพูดในแง่ลบ มีคำตอบที่ปลอดภัยที่สามารถตอบได้ เช่น งานที่ทำไม่ค่อยท้าทาย

 

ความสามารถในการทำงานภายใต้แรงกดดัน 

 

       คุณควรตอบว่าคุณมีความกดดันและเกิดความยากลำบากโดยการยกตัวอย่างเหตุการณ์ โดยเหตุการณ์ครั้งนั้นควรเกี่ยวพันกับลักษณะงานที่คุณกำลังสัมภาษณ์

 

ทักษะประสบการณ์ของคุณน่าจะเหมาะกับอีกตำแหน่งหนึ่งมากกว่า

 

       ให้ตอบว่าคุณเหมาะกับตำแหน่งที่คุณสัมภาษณ์ อย่าแสดงให้เห็นว่าคุณกำลังลังเลกับงานอีกด้านหนึ่งมากกว่างานที่คุณ สัมภาษณ์อยู่อะไรเป็นแรงจูงใจให้คุณทำงานอย่างดีที่สุด 

 

ควรแสดงคำตอบที่แสดงให้เห็นถึงบุคลิกลักษณะของคุณ ตัวอย่างที่ดีได้แก่

 

 • ความท้าทาย
 • ความประสบความสำเร็จ
 • การได้รับการยอมรับ

 

คุณรู้ได้อย่างไรว่าคุณประสบความสำเร็จกับงาน 

 

       เจ้านายคุณเอ่ยบอกว่าคุณประสบความสำเร็จ

 

คุณย้ายที่ทำงานไปต่างถิ่นได้หรือไม่ หากงานจำเป็นต้องทำให้คุณย้ายสถานที่ 

 

       คุณควรตอบเมื่อพิจารณาอย่างถ้วนถี่โดยคิดถึงปัจจัยเรื่องครอบครัวเป็นหลัก จงซื่อสัตย์กับตัวเองและรักษาอนาคตของตนเอง

 

คุณให้ความสำคัญกับงานมากกว่าเรื่องส่วนตัวใช่หรือไม่ 

 

       ให้ตอบว่าใช่ ตอบอย่างตรงไปตรงมา อย่าเกรงปัญหาจริยธรรมที่ผู้สัมภาษณ์อาจจะคิด

 

อธิบายสไตล์การบริหารงานของคุณ 

 

       ให้หลีกเลี่ยงคำแปลก ๆ คำว่า แล้วแต่สถานการณ์มักได้ผลเสมอ มีสไตล์การบริหารแบบใดแบบหนึ่งอาจไม่เหมาะกับบางเรื่อง

 

คุณเรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดในงาน 

 

       คุณควรยกตัวอย่างที่แสดงให้เห็นความน่าเชื่อถือ กล่าวถึงความผิดพลาดเล็ก ๆ เช่น คุณทำงานเร็วไปกว่าเพื่อนร่วมงานในโครงการหนึ่ง ๆ ทำให้คุณทิ้งห่างจากเพื่อร่วมงาน ซึ่งคุณจะไม่ทำอีก เพราะคุณเป็นคนที่ต้องการทำงานเป็นทีม

 

คุณมีจุดบอดอะไร 

 

       เป็นคำถามหลอก อย่าเปิดเผยเรื่องส่วนตัวให้ผู้สัมภาษณ์ทราบ ผู้สัมภาษณ์เป็นผู้สังเกตคุณฝ่ายเดียว อย่าไปแนะแนวให้เขารู้เป็นอันขาด

 

หากคุณเป็นผู้จ้างคนมาทำงานในตำแหน่งนี้ คนแบบไหนที่คุณต้องการและมองหา 

 

       ให้ระวังและระบุบุคลิกลักษณะที่คุณต้องการและคุณมีสิ่งนั้น ๆ ด้วย

 

คุณคิดว่าคุณมีคุณสมบัติเกินกว่าตำแหน่งที่สัมภาษณ์หรือเปล่า 

 

       คุณควรตอบว่า คุณเป็นคนที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อม เหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่า

 

คุณมีอะไรมานำเสนอเนื่องจากคุณขาดประสบการณ์ 

 

       หากคุณมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่ถูกสัมภาษณ์โดยที่ผู้สัมภาษณ์คุณไม่ทราบมา ก่อน ให้คุณเล่าให้ฟังได้เลย หรือว่าคุณไม่มีประสบการณ์มาก่อนจริงให้ตอบว่า คุณเป็นคนทำงานหนัก และเรียนรู้เร็ว

 

คุณคิดว่านายที่ดีควรเป็นอย่างไร? 

 

       ควรกล่าวไปในทางบวกและกว้าง เช่น เป็นคนที่มีความรู้เพียบพร้อม มีอารมณ์ขัน ยุติธรรม เป็นต้น

 

เล่าให้ฟังว่าคุณเคยแก้ปัญหาการไม่ปรองดองกันของผู้อื่น 

 

       เล่าเหตุการณ์หนึ่ง ๆ ให้ฟังโดยเน้นแนวทางการแก้ปัญหาของคุณ

 

ตำแหน่งไหนในทีมงานที่คุณอยากจะทำมากที่สุด หากได้รับมอบหมายให้ทำโครงการ 

 

       ให้ตอบอย่างซื่อสัตย์ตรงกับใจ หากคุณสบายใจที่จะได้ทำในหลายตำแหน่ง ก็สามารถเล่าให้ผู้สัมภาษณ์ฟังได้

 

คติพจน์ในการทำงานของคุณคืออะไร 

 

       ให้เน้นไปที่ประโยชน์ขององค์กร เช่น สนุกไปกับงานและทำงานหนัก เป็นต้น

 

อะไรที่ทำให้คุณผิดหวังในอาชีพการงานที่สุด 

 

       ให้แสดงถึงสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ แสดงความยอมรับกับมันโดยไม่มีทัศนคติในแง่ลบ

 

เมื่อไหร่ที่ทำให้คุณรู้สึกสนุกกับงานที่สุด 

 

       ให้ตอบว่าคุณสนุกสนานกับการประสบความสำเร็จในงาน ยกตัวอย่าง เช่น อะไร?

 

มีคำถามอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ 

 

       ควรเตรียมตัวกับคำตอบข้อนี้ คำถามนั้นควรเกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานและความรับผิดชอบของคุณ เช่น หากคุณได้ทำงานที่นี่ เวลาปรับตัวนานเท่าไร จึงจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ หรือโครงการใดบ้างที่ผม/ดิฉันจะสามารถเข้าไปช่วย

 

 

 

 

Credit : http://www.one-stophr.com

Post By : www.Lionjob.com

 1859
ผู้เข้าชม

โปรโมชั่น

ลูกค้า สมัครสมาชิกวันนี้ ได้สิทธิ์ลงประกาศตำแหน่งงาน ฟรี 1 เดือน
ผู้ประกอบการที่ประกาศรับสมัครงานผ่าน Lionjob.com จะได้รับสิทธิพิเศษห้องพักวิมานน้ำ รีสอร์ทตาม Package ที่เลือก
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์