ปัญหาในระบบจัดการข้อมูลส่วนตัว

Q:
ปัญหาในระบบจัดการข้อมูลส่วนตัว
A:

 

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

 

       หากมีข้อผิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในขั้นตอนของระบบจัดการข้อมูลส่วนตัว คุณสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเองได้ตามวิธีการด้านล่างนี้

 

1. ปัญหา: ไม่สามารถ Upload รูปภาพได้

 

วิธีการแก้ไข

 

▪ แนวทางที่ 1 : ตรวจสอบความถูกต้องของรูปภาพว่าเป็นไปตามข้อกำหนดในแบบฟอร์มหรือไม่ (สกุลไฟล์ที่ไม่ใช่ jpg, jpeg, png, ขนาดไฟล์ที่ใหญ่เกินไป) เมื่อถูกต้องแล้วให้ลองบันทึกใหม่

▪ แนวทางที่ 2 : เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการ Upload รูปภาพใหม่อีกครั้ง

▪ แนวทางที่ 3 : ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับข้อมูลและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่ 0-2402-6136, 088-2583131 หรือ support@lionjob.com

 

2. ปัญหา: กดแก้ไขแล้วหน้าจอไม่ตอบสนอง

 

วิธีการแก้ไข

 

▪ แนวทางที่ 1 : เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการลองใหม่อีกครั้ง

▪ แนวทางที่ 2 : เปลี่ยนเว็บ Browser ที่ใช้ในการลงทะเบียนเป็นตัวอื่น เช่น Firefox, Google Chrome, Safari, Internet Explorer เป็นต้น

▪ แนวทางที่ 3 : ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับข้อมูลและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่ 0-2402-6136, 088-2583131 หรือ support@lionjob.com

 

3.ปัญหา: ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้

 

วิธีการแก้ไข

▪ แนวทางที่ 1 : ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดในแบบฟอร์มหรือไม่ (ข้อมูลซ้ำ, กรอกข้อมูลไม่ครบ, ความถูกต้อง) แล้วลองบันทึกใหม่

▪ แนวทางที่ 2 : เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการเพิ่มสินค้าใหม่อีกครั้ง

▪ แนวทางที่ 3 : ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับข้อมูลและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่ 0-2402-6136, 088-2583131 หรือ support@lionjob.com

 

4. ปัญหา: ไม่สามารถแก้ไขรหัสผ่านได้

 

วิธีการแก้ไข

 

▪ แนวทางที่ 1 : ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลว่าเป็นไปตามข้อกำหนดในแบบฟอร์มหรือไม่ (รหัสผ่านเดิมถูกหรือไม่, รหัสผ่านใหม่และยืนยีนรหัสผ่านใหม่เหมือนกันหรือไม่) จากนั้นบันทึกข้อมูลใหม่

▪ แนวทางที่ 2 : เรียกหน้าจอใหม่ (Refresh) แล้วทำการเพิ่มสินค้าใหม่อีกครั้ง

▪ แนวทางที่ 3 : ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับข้อมูลและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่ 0-2402-6136, 088-2583131 หรือ support@lionjob.com

โพสต์เมื่อ :
2557-04-17
โดย :
 95
ผู้เข้าชม
คะแนน

โปรโมชั่น

ลูกค้า สมัครสมาชิกวันนี้ ได้สิทธิ์ลงประกาศตำแหน่งงาน ฟรี 1 เดือน
1486 ผู้เข้าชม
ผู้ประกอบการที่ประกาศรับสมัครงานผ่าน Lionjob.com จะได้รับสิทธิพิเศษห้องพักวิมานน้ำ รีสอร์ทตาม Package ที่เลือก
1236 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์