องค์ประกอบสำคัญในการเขียน Resume ตอนที่ 2

องค์ประกอบสำคัญในการเขียน Resume ตอนที่ 2

 

 องค์ประกอบสำคัญในการเขียน Resume ตอนที่ 2

 

 

รูปแบบของเรซูเม่

 

       • หากผู้สมัครมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษดีพอควร ควรเลือกใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนเรซูเม่

 

       • ฟอนต์ที่ใช้ควรมีขนาดระหว่าง 10-11 ควรใช้ฟอนต์ที่อ่านง่ายเช่น Arial หรือ Calibri

 

       • ความยาวของเรซูเม่ไม่ควรเกิน 2 หน้ากระดาษ A4

 

       • ตัวหนา ตัวเอียง ควรใช้กับบริษัทที่ทำงาน หรือสถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ หรือองค์กรที่เคยทำงาน

 

       • รูปแบบที่ใช้ควรอ่านง่าย ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน

 

       • ตรวจเช็คความถูกต้องของการสะกดคำ คำย่อ และข้อมูลต่างๆ ที่เขียนไว้จะต้องสอดคล้องกัน

 

       • ชื่อสถาบันการศึกษา และชื่อองค์กรต่างๆ ไม่ควรสะกดผิด

 

       • ไม่ควรใช้ฟอนต์ที่เป็นสี เพราะจะทำให้ผู้อ่านตาลาย

 

       • ไม่ควรใช้คำแสลงหรือคำย่อที่ไม่รู้จักแพร่หลาย

 

       • ควรตรวจการจัดหน้ากระดาษ และทดลองพิมพ์เรซูเม่ดูเป็นตัวอย่างและหาข้อบกพร่อง

 

       • ไม่ควรละเลยการบันทึกชื่อไฟล์เรซูเม่ ผู้สมัครควรบันทึกเป็นชื่อและนามสกุลของผู้สมัครเท่านั้น เช่น weerawan.sompol

 

       • ควรเขียนเรซูเม่ด้วยโปแกรมเวิร์ดเท่านั้น

 

       • โดยรวมแล้วก็คือ เรซูเม่ ต้องสะอาด ไม่รกสายตา ดูดีและมีความน่าสนใจ

 

       การให้ความสำคัญกับรายละเอียดต่างๆ จะทำให้เรซูเม่ของคุณน่าสนใจ อย่าลืมว่า ในหนึ่งวัน เมื่อมีการเปิดรับสมัครพนักงาน

1 ตำแหน่ง บางครั้งมีผู้ส่งใบสมัครเข้ามามากถึง 200-300 ฉบับ ฝ่ายบุคคลมีเวลาแค่ 10 วินาที ในการคัดเลือกและผ่านเรซูเม่ที่เข้ามาและ

คัดเลือกเฉพาะที่ตรงกับคุณสมบัติ ตามที่บริษัทต้องการมากที่สุด

 

 

 

 

Credit : www.m2fjob.com

Post By : www.Lionjob.com

 473
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์