การเตรียมตัวเพื่อการเปลี่ยนอาชีพ

การเตรียมตัวเพื่อการเปลี่ยนอาชีพ

 

การเตรียมตัวเพื่อการเปลี่ยนอาชีพ

 

 

       การเปลี่ยนอาชีพดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่ของใครหลายคน โดยเฉพาะการเปลี่ยนไปสู่หน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ ดังนั้นเหตุผลที่คนส่วนหนึ่งเห็นว่าการเปลี่ยนอาชีพเป็นเรื่องยาก ก็เพราะคนเหล่านั้นไม่อยากเสี่ยงกับการก้าวกระโดด กับอีกเหตุผลหนึ่งคือ

ความเคยชิน ทำให้หลายคนยอมที่จะทรมานตัวเองอยู่กับงานและสิ่งแวดล้อมเดิมๆ เพราะไม่กล้าพอที่จะไปเผชิญกับเพื่อนร่วมงานและ

สิ่งแวดล้อมใหม่ 

 

       อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนอาชีพใหม่อาจจะไม่ใช่เรื่องยากเกินไปหากเรารู้จักที่จะเตรียมตัวอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาจาก 

  1. เรามีทักษะเด่นในด้านใด 
  2. ความรู้และความสามารถของเรา ว่าสอดคล้องกับอาชีพใหม่ที่เราต้องการเปลี่ยนหรือไม่ 
  3. ศึกษาตลาดแรงงาน 
  4. หาข้อมูลขององค์กรที่เราต้องเข้าไปร่วมงานด้วย 
  5. วิเคราะห์รายละเอียดของเนื้องาน และตำแหน่งงานที่จะไปทำให้ชัดเจนมากที่สุด 

 

       นอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของเพื่อนร่วมงานที่เราจะเข้าไปทำงานเป็นทีมเดียวกัน ซึ่งจะเป็นคนหน้าใหม่สำหรับเรา และเราก็จะกลายเป็น

คนแปลกหน้าที่ไม่คุ้นเคยกับรูปแบบการทำงานของทีมที่พวก เขาเคยร่วมงานกันอยู่เดิม ในฐานะที่เป็นคนใหม่ในทีม เราจึงต้องทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ และสร้างความคุ้นเคยกับสไตล์การทำงานของผู้ร่วมงานว่าเราและพวกเขาจะกลาย เป็นทีมเดียวกันได้อย่างแนบเนียนหรือไม่จริง

อยู่ว่าการที่เราจะผสมผสานสไตล์ การทำงานเดิมไปในที่ทำงานใหม่อย่างกลมกลืนนั้นอาจต้องใช้เวลา แต่ถ้าหากเรามีระยะเวลาจำกัดเราจะต้องปรับรูปแบบการทำงานของเราให้สอดคล้อง หรือมีทิศทางเดียวกันกับเพื่อนกลุ่มใหม่ให้ได้ เพื่อการร่วมงานจะเป็นไปอย่างราบรื่น 

 

       หากทุกท่านมีการเตรียมความพร้อมอย่างดีสำหรับการเปลี่ยนอาชีพแล้วนั้น ก็จะทำให้ทุกสิ่งอย่างเป็นเรื่องที่ไม่ยากและไม่น่ากลัวอีกต่อไป 

 

 

 

 

Credit : www.m2fjob.com

Post By : www.Lionjob.com

 344
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์