บุคลิกภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่งในการสัมภาษณ์งาน

บุคลิกภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่งในการสัมภาษณ์งาน

 

 

 

 

บุคลิกภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่งในการสัมภาษณ์งาน

 

       บุคลิกภาพที่ดีนั้นเริ่มมาจาก การมีความคิดและจิตใจที่ดีโดยแสดงออกผ่านทางภาพลักษณ์ การพูดจา และถ่ายทอดเป็นการกระทำ

ซึ่งบคุคลนี้เป็นผู้ที่สามารถมองสิ่งต่างๆ ได้อย่างเป็นกลางตามความเป็นจริงและถูกต้อง สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ตามความเหมาะสม และสามารถปรับตัวเข้าสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี ผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีนั้นย่อมเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน หรือ การอยู่ร่วมในสังคมเป็นอย่างมาก ซึ่งคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีย่อมได้เปรียบในการสัมภาษณ์งาน

 

       บุคลิกภาพ เป็นภาพรวมที่บุคคลแสดงออกไป โดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว โดยมีคนสังเกต หรือประเมินกับสิ่งที่เราแสดงออกไป ดังนั้น เราควรต้องระมัดระวังและพัฒนาให้บุคลิกภาพของเราน่ามองและน่าเชื่อถือต่อคนรอบข้าง ซึ่งคุณสมบัตินี้จะทำให้บุคคลประสบความสำเร็จในที่สุด

 

       การสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบ ไม่ว่าจะเป็นหน้าตา ทรงผม เสื้อผ้า การแต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ ความสะอาดเรียบร้อย การยืน เดิน นั่ง การพูดจา น้ำเสียง การใช้สายตา การเลือกใช้ถ้อยคำให้เหมาะสม กิริยาท่าทาง ความมั่นใจ การกล้าแสดงออก และสุขภาพร่างกาย ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้เราถูกประเมินตั้งแต่แรกว่าเราเป็นคนเช่นไร ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะบ่งบอกถึงปฏิภาณไหวพริบ ความรู้ความสามารถอันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำงานในทุกตำแหน่งและหน้าที่

 

เมื่อเราถูกนัดสัมภาษณ์งาน หน้าที่ของเราคือ เตรียมตัวอย่างไรให้ตนเองดูดีที่สุด ให้เหมาะสมกับตำแหน่ง

 

       จากประสบการณ์มีหลายครั้งที่ผู้สมัครงานไม่ได้งาน เพราะการมองข้ามการมีบุคลิกภาพที่ดี ยกตัวอย่างเช่น

 

 1. ขาดความมั่นใจ: คิดว่าตนเองไม่สวย ไม่หล่อ ไม่เก่งเลยทั้ง ๆ ที่ตัวเองก็มีความรู้ความสามารถ
 2. แต่งตัวเกินงาม: คิดว่าตนเองไม่สวย ไม่หล่อพอ 
 3. แต่งตัวไม่เหมาะสม: คิดว่าตนเองเก่ง เลยไม่ให้ความสำคัญกับการแต่งกาย

       

       ดังนั้น สิ่งที่เราควรเตรียมตัวก่อนเข้าพบผู้สัมภาษณ์คือ

 1. รวบรวมสมาธิ ทำจิตใจให้ปลอดโปร่ง
 2. มีความมั่นใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส
 3. ถ้าผู้สัมภาษณ์อยู่ในห้องอย่าลืมเคาะประตู เพราะเป็นการแสดงออกถึงมารยาทที่ดี

 

       บุคลิกภาพและการพูดสัมภาษณ์ที่ทำให้ผู้สัมภาษณ์เกิดความพอใจ และเชื่อถือว่าคุณเป็นพนักงานที่มีคุณภาพ

และควรค่าแก่การรับเข้าทำงานในบริษัท คือ

 

 1. การแต่งกายสุภาพและถูกกาลเทศะ
 2. เตรียมข้อมูลของบริษัท และตำแหน่งงานที่สมัคร 
 3. เตรียมคำตอบสำหรับคำถามที่คาดว่าจะถูกถาม
 4. ไปถึงก่อนเวลานัดหมายประมาณ 30 นาทีเพื่อเตรียมความพร้อม
 5. ควรวางตัวสุภาพเรียบร้อยเป็นธรรมชาติ ไม่ควรแสดงอาการประหม่า ให้คิดว่าเรามีความรู้ความสามารถตรงกับที่เค้าต้องการ
 6. ควรหยุดคิดสักครู่ก่อนตอบคำถาม และต้องตอบให้สั้น กระชับ และได้ใจความที่สำคัญ 
 7. สบตาผู้สัมภาษณ์

 

       จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าคุณสมบัติแต่ละประเภทไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุด เพียงแต่ต้องมีหลายๆ ส่วนประกอบเข้าด้วยกัน จึงจะเป็นแรงผลักดันร่วมกันในการเสริมสร้างบุคลิกภาพให้สมบูรณ์ที่สุด

 

 

 

 

Credit : m2fjob.com

Post By : www.Lionjob.com

 477
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์