คำถามที่ควรถามผู้สัมภาษณ์งาน

คำถามที่ควรถามผู้สัมภาษณ์งาน

 

คำถามที่ควรถามผู้สัมภาษณ์งาน

 


       คุณสมบัติของผู้สมัครงานและการเตรียมพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์งานเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการได้งานอย่างไรก็ตาม คุณก็มีสิทธิ์ในการเลือกงานเช่นกัน ว่างานนั้นตรงกับความคาดหวังของคุณมากน้อยเพียงใด มีคำถามที่เราอยากแนะนำให้คุณลองถามผู้สัมภาษณ์งานดูค่ะ จะทำให้คุณได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์จากคำตอบของ HR ค่ะ

 

คุณขึ้นตรงกับใคร ต้องทำงานร่วมกับใครบ้าง

 

       เพราะหัวหน้างานมีผลต่ออาชีพการงานของคุณ คุณจึงควรทราบว่าบริษัทมีโครงสร้างการทำงานอย่างไร และคุณต้องรายงานต่อใครโดยตรง รวมทั้งทราบว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นอย่างไร ทีมของคุณมีกี่คนประกอบด้วยตำแหน่งใดบ้างที่ต้องทำงานสัมพันธ์กัน

 

คุณจะสามารถเติบโตจากตำแหน่งนี้ได้อย่างไร 

 

       เป็นคำถามที่คุณจะได้ทราบเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของคุณ หากคุณสามารถทำงานได้ตามที่บริษัทคาดหวังคุณจะมีความก้าวหน้าอย่างไรบ้าง นอกจากนี้ หากคุณดูแล้วว่าโอกาสในการเติบโตมีน้อย คุณจะได้ใช้เป็นข้อมูลหนึ่งประกอบการตัดสินใจของคุณ

 

บริษัทมีการประเมินผลการทำงานของพนักงานอย่างไร

 

       คุณจะได้ทราบว่าบริษัทมีรูปแบบในการประเมินผลการทำงานของพนักงานอย่างไร บ่อยแค่ไหน มีการประเมินผลประจำปี หรือประเมินเป็นรายเดือนหรือไม่ คุณยังสามารถถามได้ว่า ภายใน3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือนบริษัทมีความคาดหวังต่อคุณอย่างไร ซึ่งเป็นความท้าทายในการทำงานที่คุณต้องทำให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท

 

บริษัทมีการจัดฝึกอบรม หรือให้โอกาสคุณได้มีการพัฒนาทักษะความรู้ในการทำงานอย่างไรบ้าง

 

       คุณจะได้ทราบถึงนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน และในสายงานของคุณ คุณจะได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างไรบ้าง บางที่ส่งพนักงานไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม บางที่ส่งไปเรียนคอมพิวเตอร์ บางที่จ้างบริษัทเทรนนิ่งเข้ามาฝึกอบรมให้ บางที่ให้ซื้อหนังสือมาอ่านเอง หรือบางที่ให้ทุนไปศึกษาต่อก็มี

 

คุณจะสามารถทราบผลการสัมภาษณ์งานได้เมื่อไร

 

       ควรปิดการสัมภาษณ์งานด้วยคำถามที่เกี่ยวกับการติดตามผลการสัมภาษณ์งานถามเกี่ยวกับขั้นตอนในการพิจารณา และระยะเวลา

ที่เหมาะสมในการติดตามผล

 

       การที่ผู้สัมภาษณ์งานได้เห็นความมุ่งมั่น และความกระตือรือร้นของคุณที่ต้องการร่วมงานกับบริษัทนั้น ๆ จากคำถามของคุณ ก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการพิจารณารับคุณเข้าทำงาน ในทางกลับกันคำตอบที่คุณได้รับก็ทำให้คุณเห็นภาพ และหน้าที่ความรับผิดชอบ โอกาส

ในการเติบโตของคุณชัดเจนยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

 

 

 

Credit : www.Jobsdb.com

Post By : www.Lionjob.com

 1857
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์