เข้าสัมภาษณ์งานแบบกลุ่ม ดีหรือไม่ดี

เข้าสัมภาษณ์งานแบบกลุ่ม ดีหรือไม่ดี

 

เข้าสัมภาษณ์งานแบบกลุ่ม ดีหรือไม่ดี

 

 

       หลายคนคงจะตกใจว่านอกจากการเข้าสัมภาษณ์งานแบบเดี่ยวแล้ว การสัมภาษณ์งานแบบกลุ่มนั้นมีด้วยหรอ แล้วมันจะดีหรือไม่ดีต่างจากการสัมภาษณ์งานแบบเดี่ยวแค่ไหนกันซึ่งในการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าทำงานในองค์กรต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการทดสอบหลายขั้นตอน เพื่อให้ได้คนที่ใช่ที่สุดกับตำแหน่งงานนั้น ๆ ซึ่งเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะเป็นการสัมภาษณ์แบบเดี่ยว ตัวต่อตัว แต่สำหรับองค์กรบางแห่งที่มีการสัมภาษณ์งานแบบกลุ่ม (Group interview) นั้นก็เพื่อสังเกตพฤติกรรมกลุ่มของผู้สมัคร เช่น ในธุรกิจสายการบิน โรงแรม ธนาคาร ค้าปลีก เป็นต้น เพราวัตถุประสงค์หลัก คือการคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติและทักษะที่ดีด้านการสื่อสาร ทักษะการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ ทักษะการชักจูงโน้มน้าวใจผู้อื่น รวมไปถึงทักษะด้านความเป็นผู้นำ ซึ่งมีเคล็ดลับในการเตรียมตัว ดังนี้

 

ความโดดเด่น 

 

       ถือว่าสำคัญมาก เพราะการทำตัวให้โดดเด่นนั้น จะทำให้เรามีชัยไปกว่าครึ่ง อย่างง่าย ๆ ก็คือการรักษาภาพลักษณ์ การแต่งกาย

และกิริยามารยาทก็มีส่วน เช่น การปราศรัยหรือทักทายผู้ร่วมเข้ารับการสัมภาษณ์และกรรมการด้วยไมตรีและรอยยิ้ม ย่อมดึงดูดความสนใจจากกรรมการได้มากทีเดียว

 

มั่นใจแต่ไม่ก้าวร้าว 

 

       การแสดงออกซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคม คือ ความสุภาพ นอบน้อมของพนักงาน ยังเป็นสิ่งที่องค์กรทั้งหลายแสวงหา ในขณะเดียวกันกับการแสดงออกทางความคิดในแบบที่เชื่อมั่น ฉะฉาน ชัดเจน หลีกเลี่ยงคำพูดที่เป็นภาษาเฉพาะกลุ่ม ภาษาตลาด และคำเกริ่นที่ไม่มีความหมาย เช่น “เอ่อ” “อ่า” “คือว่า” “ก็คือ” และจงระลึกไว้เสมอว่า “คนที่เหมาะสมที่สุด ควรเป็นคนที่เป็นสมาชิกที่ดีที่สุดของทีม มากกว่าคนที่เก่งที่สุดของทีมแต่สร้างปัญหาให้ผู้อื่น”

 

จงทำดีแต่อย่าเด่นจนเป็นภัย 

 

       ด้วยการที่กระบวนการคัดเลือกแบบกลุ่มนี้มีจุดให้คะแนนที่เน้นหนักเรื่องปฏิสัมพันธ์ในทีม ผู้สมัครที่น่าสนใจ คือผู้ที่สามารถเป็นผู้ฟังแบบมีส่วนร่วม มีหลุมพรางหลายข้อที่ผู้สมัครควรต้องระวัง เช่น การครอบงำการสนทนาของผู้อื่น หรือการขัดจังหวะผู้สมัครท่านอื่นหรือกรรมการ การนำเสนอความคิดเห็นเชิงลบ หรืออคติต่อสิ่งต่าง ๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับนายจ้างหรือสถานที่ทำงานเดิม การแสดงความเห็นโต้แย้งกับผู้อื่นโดยแสดงออกซึ่งอารมณ์ การไม่ให้ความร่วมมือกับทีม การสร้างเรื่องโกหก โดยหวังให้ตัวเองดูโดดเด่นและได้รับความสนใจ เป็นต้น

 

นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหว

 

       ในบางสถานการณ์ที่กรรมการจะพยายามสร้างความกดดัน และความเครียดขึ้นในกลุ่มผู้รับการสัมภาษณ์ อาจเป็นการให้ทำงานกลุ่มหรือเล่นสถานการณ์จำลอง (Team Exercise / Work Simulation) ที่ซับซ้อน และให้เวลาค่อนข้างจำกัด หากคุณสามารถเผชิญกับสถานการณ์หรือปัญหานั้น ๆ ได้อย่างสุขุม แสดงถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ความสามารถในการทำงานและทุ่มเทให้กับทีมได้ดี

 

ทำการบ้านไปก่อน

 

       ในกรณีที่คุณไม่อาจเตรียมตัวล่วงหน้าไปก่อน คุณอาจไปถึงสถานที่นัดสัมภาษณ์ก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับสถานที่เก็บรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ จากสภาพแวดล้อมของบริษัท และอาจมีเวลาทำความรู้จักกับผู้สมัครท่านอื่น ซึ่งการที่คุณเข้าใจความเป็นมาเบื้องต้นของบริษัท มีข้อมูลด้านการตลาด หรือธุรกิจ รวมถึงตัวผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่าง ๆ ของบริษัทนั้น ๆ และสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอ ในมุมมองของคุณเองได้ เพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณเหมาะสมกับตำแหน่งในองค์กรของเขาจริง ๆ ย่อมทำให้คุณดูแตกต่างจาก

ผู้สมัครคนอื่นในกลุ่มได้อย่างดี และสามารถตั้งคำถามโต้ตอบในช่วงที่กรรมการเปิดโอกาสให้สอบถาม ได้อย่างมืออาชีพอีกด้วย

 

       ถึงอย่างไรก็ตาม นี่ก็เป็นเพียงแนวทางในการเตรียมตัวในการไปสัมภาษณ์งานแบบกลุ่มที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขณะนั้นขอให้คุณยิ้มไว้เสมอ แม้ว่าในช่วงการสัมภาษณ์แบบกลุ่มนั้นคุณอาจต้องเผชิญกับความเครียด หรือกดดันอย่างมาก จากทั้งสถานการณ์การทดสอบ กรรมการ และผู้เข้าร่วมการสัมภาษณ์ท่านอื่นที่อาจตอบคำถาม หรือทำกิจกรรมทดสอบต่าง ๆ ได้คล่องแคล่วกว่าคุณ รวมถึงความวิตกกังวล เพราะรู้สึกว่าตนเองถูกเปรียบเทียบตลอดเวลา แต่เมื่อมีโอกาส คุณก็ไม่ควรลืมที่จะกล่าวคำขอบคุณกรรมการ หรือกระทั่งผู้เข้าร่วมการสัมภาษณ์ท่านอื่น และยิ้มให้กับพวกเขา อย่างน้อย ๆ ก็ช่วยลดความประหม่า และความเครียดของเราลงได้

 

 

 

 

Credit : Jobmarket

Post By : www.Lionjob.com

 907
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์