LionJob.com เป็นธุรกิจเพื่อสังคม

LionJob.com เป็นธุรกิจเพื่อสังคม

 

 

 

LionJob.com เป็นธุรกิจเพื่อสังคม เราต้องการสร้างโอกาส สร้างคน สร้างงานให้กับสังคม  เราไม่ได้สร้างผลประกอบการเพื่อกำไรสูงสุด  แต่เราสร้างธุรกิจเพื่อตอบแทนสังคม ดังเจตนารมณ์ของโปรซอฟท์ที่ว่า "ธนาคารซอฟท์แวร์ ร่วมแรงและแบ่งปัน"  เราจะแบ่งปันโอกาส แบ่งปันความรู้ แบ่งปันเทคโนโลยีทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีเพื่อความสุขความเจริญของสังคมให้มากที่สุด

 

เราจะให้สิ่งที่ดีๆ เท่าที่เราจะให้ได้  การให้ทำให้คนเรามีความสุข  เราสามารถ "ทำกำไรด้วยการให้" ซึ่งเป็นกำไรที่เกิดจากหัวใจของผู้ให้และของผู้รับ

 

 541
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์