LionJob.com สร้างงานให้คนต่างจังหวัด

LionJob.com สร้างงานให้คนต่างจังหวัด

 

 

 

พนักงานทั้งหมดของ LionJob เป็นคนต่างจังหวัดที่ทำงานอยู่เชียงใหม่  โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างถิ่นฐานซึ่งมาจากแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดของภาคเหนือ เราต้องการให้คนต่างจังหวัดสามารถเข้าถึงแหล่งงานที่ดี  เราต้องการสร้างโอกาส สร้างคน สร้างงานให้มากที่สุด 

 

เราจะขยายงานทางด้านไอทีเพื่อสังคมให้ได้มากกว่า 1,000 ตำแหน่งที่เชียงใหม่ การขยายกิจการจะก่อให้เกิดสร้างงาน ซึ่งจะช่วยให้ความเป็นอยู่ของประชากรในพื้นที่ดีขึ้น เป็นการแบ่งปันคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนชนบทอีกทางหนึ่ง

 

 569
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์