หางานได้บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่

หางานได้บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่

 

 

 

 

หางานแล้วได้บุญกุศลอย่างยิ่งใหญ่ต้องหางานที่ Lionjob.com  เพราะเราจะนำรายได้ทั้งหมดไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมดังต่อไปนี้

  • ไปสร้างโอกาส สร้างคน สร้างงานให้กับสังคมชนบท คนยากไร้ คนด้อยโอกาสแก่เด็กชาวเขาเด็กดอยได้มีงานทำ
  • ไปสร้างศูนย์เรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถทางด้านไอทีให้ SME ไทย
  • ไปสร้างศูนย์พัฒนาขีดความสามารถของมนุษย์ (Learning Center) ที่แก่งกระจาน เพชรบุรีและที่แม่ออน เชียงใหม่

 

ตลอดเวลาที่ผ่านมา SME ไทยเราไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายใหญ่ได้เพราะขาดปัจจัยหลักๆ อยู่ 3 เรื่องใหญ่ๆ คือ

  • ทุน
  • คนที่เก่ง คนที่ใช่
  • เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 

ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาคนที่เก่ง คนที่ใช่ ป้อน SME และขณะเดียวกันเราต้องระดมสมอง เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านไอทีที่ทันสมัยให้กับผู้ประกอบการได้นำไปใช้ต่อไป

 

 557
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์