สร้างรายได้ให้กับสังคมท้องถิ่น

สร้างรายได้ให้กับสังคมท้องถิ่น

 

 

 

เราเปิดเว็บไซต์สมัครงาน Lionjob.com ขึ้นมาเพื่อสร้างรายได้ให้กับสังคมท้องถิ่นของไทย เพราะรายได้ทั้งหมดจะถูกไปจ้างงานที่เชียงใหม่ ให้คนท้องถิ่นได้มีงานทำ ไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานบ้านช่องหนีความยากจนมาทำงานที่เมืองหลวง

 

 

เราต้องการกระจายรายได้สู่สังคมชนบท สังคมที่ขาดโอกาส สังคมที่มีแต่ความแร้นแค้นยากไร้ เราจะรับเด็กชาวเขาชาวดอยมาทำงานเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านไอที พวกเขาจะเก่งขึ้นได้อย่างแน่นอน

 

 520
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์