แบ่งปันงาน : ข้อดีและข้อเสียของพนักงานที่ร่วมงาน

แบ่งปันงาน : ข้อดีและข้อเสียของพนักงานที่ร่วมงาน

 

       การร่วมงานเกิดขึ้นเมื่อพนักงานมากกว่า 1 คน ร่วมมือร่วมในการทำงานเดียวกัน  มีทั้งข้อดี ข้อเสีย ความท้าทายและโอกาสซึ่งได้รับประโยชน์ทั้งพนักงานและผู้จ้างงาน นี่คือข้อดีและข้อเสียของการร่วมมือกันทำงาน

 

 

ข้อดีของการแบ่งปันงาน การร่วมมือกันทำงาน สำหรับพนักงาน

 • คุณให้พนักงานสองคนที่มีคุณค่า ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาในครอบครัว
 • คุณได้รับสองความคิด , สองความกระตือรือล้นในการำงาน  และความคิดสร้างสรรค์ และพนักงานมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จในงาน
     ของคุณ
 • พนักงานมีความลงตัวในการใช้ชีวิต  มีความรับผิดชอบ  มีความเครียดน้อยลง และมีความพึงพอใจในการทำงานมากขึ้น  มีแรง
     จูงใจพิ่มมากขึ้นในการบริการลูกค้าและความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ความสำเร็จของการร่วมมือกันทำงาน การแบ่งงาน คือมีความรับผิดชอบร่วมกันซึ่งจะเพิ่มความรับผิดชอบของพวกเขาสร้าง
     ความสำเร็จให้แก่ผู้จ้างงาน พวกเขาจะต้องวางแผนกำหนดเป้าหมาย และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในการวัดความสำเร็จและ
     แบ่งปันความสุขกับความสำเร็จ - ความสุขสบาย
 • สามารถดูแลครอบครัวได้มากขึ้น  เมื่อผู้ร่วมงานปั่นปันการทำงานเข้ามาร่วมมือในการทำงาน นอกจากนี้ยังช่วยในหลายๆ เรื่อง ทั้ง
     วันหยุด วันพักผ่อน

 

 

ข้อเสียแบ่งปันงานของพนักงาน

 • คุณจะต้องจัดการกับพนักงานสองคน หากพนักงานมีความเข้ากันไม่ได้ล้มเหลวในการทำงานร่วมกัน  และดูลูกค้าไม่รู้เรื่อง
     และอึดอัดกับวิธีการทำงานของพนักงาน
 • คุณอาจจะต้องจ่ายเงินค่าทำงานล่วงเวลา ซึ่งจะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจ้างงานของคุณ แต่เพื่อความแน่ใจ อีกระดับหนึ่ง
     ของความสำเร็จในการแบ่งงาน
 • ค่าใช้จ่ายของผลประโยชน์ที่อาจเพิ่มขึ้นถ้าคุณตัดสินใจที่จะให้แต่ละคู่ร่วมงานเกันอย่างต็มผลประโยชน์

 

       ทั้งหมด ของการแบ่งปันงาน สามารถประสบความสำเร็จ  ทำผลประโยชน์ให้กับ นายจ้าง พนักงาน และลูกค้า

 

 

 

 

Credit : About.com

Post By : กัญญาพัชร อินนั่งแท่น (kanyapat Innangtan)

 499
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์