5 กิจกรรมละลายพฤติกรรมของทีม

5 กิจกรรมละลายพฤติกรรมของทีม

 

 

     การมองหาชัยชนะในการสร้างทีมงาน จะมีการละลายพฤติกรรมที่ใช้สำหรับการประชุม การอบรม ในช่วงเวลาของการสร้างทีมงาน สำหรับองค์กร และกิจกรรมอื่นๆ สามารถแบ่งได้ 5 กิจกรรมสำหรับการอยู่รวมกันและความร่วมมือ พูดคุยกันอย่างเป็นธรรมชาติ เมื่อคุณสร้างทีมงานด้วยการละลายพฤติกรรม ดังนี้

 

     1. แบ่งกลุ่มของผู้เข้าร่วมประชุม กลุ่มละ 4-5 คน โดยสุ่มสมาชิกในกลุ่ม ที่ทำแบบนี้เพราะว่าโดยทั่วไปของการประชุม ผู้เข้าร่วมจะนั่งติดกับคนที่เข้ารู่ว่าดีสำหรับเขาที่สุด

 

     2. เมื่อแบ่งกลุ่มได้แล้ว ให้พวกเขา แชร์ หนังที่พวกเขาชื่อชอบที่สุด 5 เรื่อง หรือ นิยายหรืออะไรก็ได้ที่พวกเขาชอบน้อยที่สุด  หัวข้อสามารถเป็นได้ทั้ง 5 สิ่งที่ชอบและไม่ชอบ  การละลายพฤติกรรมในวงกว้าง ช่วยให้พวกเขาได้แชร์เกี่ยวกับสาเหตุในสิ่งที่พวกเขาชอบ และไม่ชอบ ในห้าสิ่งที่พูดถึง

 

     ในขณะที่ได้แนะนำ จะเกิดการละลายพฤติกรรมที่เกี่ยวกับหัวข้อของการประชุม 5 สิ่งอย่างรวดเร็ว สร้างความสนุกให้แก่ทีม ไม่มีใครที่ขอให้ออกห่างขณะที่พวกเขากำลังคุยกัน และไม่ยังไม่มีเหตุการณ์ที่ผู้เข้าร่วมประชุมคนใดไม่ยอมแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้

 

     3. นอกจากนี้ยังสามารถใช้กิจกรรมละลายพฤติกรรมสำหรับการอภิปราย ตัวอย่างเช่น ในส่วนของการสร้างทีม คุณอาจจะถามว่า "อะไรคือ 5 พฤติกรรมผิดปกติที่คุณเคยมีประสบการณ์เมื่อเข้าร่วมประชุม / โครงการกับทีมงานที่ไม่ประสบความสำเร็จ" หรือ คิดเกี่ยวกับทีมที่ดีที่สุดที่คุณเคยร่วมอะไรคือ ปัจจัย 5 อย่างที่ทำให้ทีมของคุณดีที่สุดหรือประสบความสำเร็จมากที่สุด

 

     4. บอกให้พวกเขา หาคนจดบันทึกเรื่องราวที่พวกเขาแชร์ และแบ่งปันเรื่องที่เป็นจุดเด่น เรื่องที่พิเศษสุด ของกลุ่มหลังจากที่พวกเขาเสร็จจากการแชร์เรื่องราวกับคนในกลุ่มของตัวเอง

 

     5. สรุปกิจจกรรมละลายพฤติกรรมโดยหาตัวแทนในการมาพูดถึง 5 สิ่งที่พวกเขาพูดกันในวันนี้ หรือหาอาสาสมัครที่จะมาแสดงละคร /ภาพยนต์ เพื่อเป็นตัวอย่าง มากกว่า 1 คนละคร/ภาพยนต์ ที่เป็นที่ชื่นชอบของพวกเขา จากนั้นให้พวกเขาบอกชื่อของผู้ร่วมกลุ่ม ร่วมการแสดงของพวกเขา เพราะคนเกือบทุกคนชอบเสียงหัวเราะ การอ่านรายการสร้างเสียงหัวเราะและการพูดคุย นอกจากนี้คุณยังสามารถเชื่อมโยงการสนทนา ของแต่ละกลุ่ม เปลี่ยนจากรายการหนึ่ง ไปอีกรายการหนึ่ง

 

     เมื่ออาสาสมัครแต่ละกลุ่มพูด / แสดง เสร็จแล้ว ขอให้สมาชิกที่อยากจะแสดงความคิดเห็นหรือพูดคุยนอกเหนือจากที่อาสาสมัครได้พูดไปก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับเข้ากลุ่มของตัวเอง สร้างทีมเพื่อละลายกิจจกรรมสัก 10-15 นาที หรือ ขึ้นอยู่กับจำนวนของแต่ละกลุ่มกลุ่มที่ต้องการเเชร์ พูดคุย อภิปราย ตามหัวข้อที่พวกเขาได้รับ

 

 

 

 

Credit : กัญญาพัชร อินนั่งแท่น

Post By : Susan M. Heathfield

 509
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์