;

LionJob

11 รายการ
Lionjob หนึ่งในสมาชิกของ "ธนาคารซอฟท์แวร์ ร่วมแรงและแบ่งปัน" เราต้องการเป็น Social Enterprise เป็นธุรกิจเพื่อสังคม
512 ผู้เข้าชม
เราเปิดเว็บไซต์สมัครงาน Lionjob.com ขึ้นมาเพื่อสร้างรายได้ให้กับสังคมท้องถิ่นของไทย เพราะรายได้ทั้งหมดจะถูกไปจ้างงานที่เชียงใหม่ ให้คนท้องถิ่นได้มีงานทำ
446 ผู้เข้าชม
หางานแล้วได้บุญกุศลอย่างยิ่งใหญ่ต้องหางานที่ Lionjob.com เพราะเราจะนำรายได้ทั้งหมดไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมดังต่อไปนี้ ไปสร้างโอกาส สร้างคน สร้างงานให้กับสังคมชนบท ...
451 ผู้เข้าชม
1. เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ตามแนวคิดโมเดลธุรกิจ "ธนาคารซอฟท์แวร์ ร่วมแรงและแบ่งปัน" 2. เป็นบริษัทที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อสร้างโอกาส สร้างคน สร้างงานเพื่อคนด้อยโอกาส
520 ผู้เข้าชม
พนักงานทั้งหมดของ LionJob เป็นคนต่างจังหวัดที่ทำงานอยู่เชียงใหม่ โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างถิ่นฐานซึ่งมาจากแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดของภาคเหนือ
528 ผู้เข้าชม
ผู้หางานทุกคนที่ฝากประวัติหรือสร้าง Resume ที่ Lionjob.com สามารถไปพักผ่อนที่วิมานน้ำรีสอร์ท แก่งกระจาน เพชรบุรีได้โดยเพียงจ่ายค่าธรรมเนียมการเข้าพักเพียง 400 บาท!!
529 ผู้เข้าชม
เราจะนำรายได้จาก Lionjob.com ไปสร้างศูนย์พัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบกิจการและพนักงานที่เชียงใหม่และที่แก่งกระจาน เพชรบุรี
494 ผู้เข้าชม
พนักงาน Lionjob.com ทุกคนทำงานที่เชียงใหม่ เราได้สร้างโอกาสให้คนขาดโอกาสที่ไม่เคยเข้าถึงแหล่งงานที่มีคุณภาพในเมืองหลวง
530 ผู้เข้าชม
LionJob.com เป็นธุรกิจเพื่อสังคม เราต้องการสร้างโอกาส สร้างคน สร้างงานให้กับสังคม เราไม่ได้สร้างผลประกอบการเพื่อกำไรสูงสุด แต่เราสร้างธุรกิจเพื่อตอบแทนสังคม
506 ผู้เข้าชม
เราต้องการให้เว็บไซต์ Lionjob.com เป็นเว็บไซต์หางานออนไลน์ อันดับ 1 ของไทยที่ใช้งานง่าย สะดวกสบายสำหรับผู้ใช้ ทั้งยังสามารถใช้งานผ่าน Smart Phone ได้อีกด้วย
1456 ผู้เข้าชม
498 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์