แนวคิด LionJob

แนวคิด LionJob

3 รายการ
พนักงานทั้งหมดของ LionJob เป็นคนต่างจังหวัดที่ทำงานอยู่เชียงใหม่ โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างถิ่นฐานซึ่งมาจากแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดของภาคเหนือ
831 ผู้เข้าชม
LionJob.com เป็นธุรกิจเพื่อสังคม เราต้องการสร้างโอกาส สร้างคน สร้างงานให้กับสังคม เราไม่ได้สร้างผลประกอบการเพื่อกำไรสูงสุด แต่เราสร้างธุรกิจเพื่อตอบแทนสังคม
669 ผู้เข้าชม
เราเปิดเว็บไซต์สมัครงาน Lionjob.com ขึ้นมาเพื่อสร้างรายได้ให้กับสังคมท้องถิ่นของไทย เพราะรายได้ทั้งหมดจะถูกไปจ้างงานที่เชียงใหม่ ให้คนท้องถิ่นได้มีงานทำ
639 ผู้เข้าชม
1160 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์