สาระน่ารู้ทั่วไป

สาระน่ารู้ทั่วไป

15 รายการ
สถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในปัจจุบันมีความทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผู้เจ็บป่วยและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก จากความตื่นตัวของประชาชนที่สูงขึ้น ตามการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจำนวนมาก ประกันโควิด-19 จึงได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นจำนวนมากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
147 ผู้เข้าชม
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ เป็นอย่างมาก หลายๆบริษัทให้พนักงานหยุดงานชั่วคราว บางบริษัทได้มีการเลิกจ้างพนักงานหรือปิดกิจการ  ทำให้การหางานเป็นเรื่องที่ยาก ถึงแม้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ได้สร้างผลกระทบให้กับคนทำงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ยังมีบางสายงานที่มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น และมีการรับสมัครงานเพิ่มขึ้นกว่าปกติหลัง  เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
142 ผู้เข้าชม
ฟรีแลนซ์ คือกลุ่มคนมืออาชีพ ที่สามารถทำงานได้เหมือนพนักงานประจำ ทั้งเรื่องของความสามารถ ประสบการณ์และทักษะต่างๆ แตกต่างจากพนักงานประจำตรงที่ฟรีแลนซ์รับทำงานเป็นครั้งๆไป ไม่ต้องประจำอยู่กับบริษัทแล้วได้รับค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับงานที่ทำในแต่ละครั้ง
80 ผู้เข้าชม
งานขนส่งและคลังสินค้า เป็นสายงานหนึ่งที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า การสื่อสารที่ไร้พรมแดน และไร้ขีดจำกัด สามารถเชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขายเข้าด้วยกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้ธุรกิจการค้าขายออนไลน์ หรือ E-Commerce มีบทบาทในการกระตุ้นการเติบโตของสายงานนี้โดยตรง จึงทำให้ตลาดงานในกลุ่มนี้จะต้องการกำลังคนเข้าไปขับเคลื่อนมากขึ้น
80 ผู้เข้าชม
ความสำเร็จมาจากการมีผลประโยชน์ร่วมกัน ความสัมพัธนธ์กันมากที่สุดเท่าที่ทำได้ เพราะทักษะทางเทคนิคและความรู้ทางธุรกิจ การสิ่อสารและภาพลักษณ์ของการสร้างความประทับใจครั้งแรก ก็จะเป็นความประทับใจครั้งต่อไปของคนที่คุณพบเจอ
706 ผู้เข้าชม
เวลาที่ทำงานหน้าจอคอม เป็นเวลานานๆ สายตาเราอาจมีอาการเมื่อยล้า หรือตาแห้ง แนะนำว่าควรหมั่นกระพริบตาอยู่บ่อยๆ เพราะการพริบตาจะช่วยให้ดวงตามีน้ำหล่อเลี้ยงไม่ให้ดวงตาแห้ง
823 ผู้เข้าชม
จากหนังสือประสบการณ์ Apple ได้มีการกล่าวถึงพนักงานบริการใน Apple Store ว่า เป็นพนักงานที่มีรูปแบบการให้บริการที่ดีและแตกต่างจากร้านอื่นๆ
850 ผู้เข้าชม
ไม่ใช่เพียงแค่อารมณ์โกรธ หลายครั้งที่เหนื่อยจากการทำงานหรือต้องเผชิญกับปัญหาส่วนตัว อารมณ์เหล่านี้จะถูกสะท้อนออกมาให้เห็นจากแววตาและสีหน้าของคุณโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ
1066 ผู้เข้าชม
การทดลองงาน คือระยะเวลาการทำงานที่นายจ้างต้องการใช้เวลาในการพิสูจน์ถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ ในตำแหน่งงานที่ลูกจ้างได้รับมอบหมายว่ามีความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่นายจ้างกำหนดไว้หรือไม่ก่อนบรรจุลูกจ้างเป็นพนักงาน
809 ผู้เข้าชม
งานหลาย ๆ อย่าง ที่เราต้องทำกันอยู่ทุกวัน แม้บางงานจะเรียกว่าเป็นงานประจำ แต่ในรายละเอียดนั้น เรามักจะต้องเจอกับปัญหานานาชนิดไม่เว้นแต่ละวัน ไหนจะปัญหากับเพื่อร่วมงาน ปัญหากับลูกค้า
726 ผู้เข้าชม
1515 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์