ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ

1 รายการ
ผู้ทำบันทึกขึ้นหัวข้อนี้ก็เพราะเห็นว่าหลาย ๆ ท่านประสบปัญหาว่า เมื่อประกาศรับสมัครงานแล้ว มีผู้สมัครให้ความสนใจส่งใบสมัครทั้งทางจดหมายและทางอีเมล์เข้ามามากมาย แต่พอเวลาให้มาสัมภาษณ์กลับไม่มาทั้ง ๆ ที่บางรายยืนยันการรับนัดแล้ว พอถึงเวลากลับไม่มาก็ยังมี
3214 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์