บทความล่าสุด

คุณสมบัติของผู้สมัครงานและการเตรียมพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์งานเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการได้งานอย่างไรก็ตาม คุณก็มีสิทธิ์ในการเลือกงานเช่นกัน ว่างานนั้นตรงกับความคาดหวังของคุณมากน้อยเพียงใด มีคำถามที่เราอยากแนะนำให้คุณลองถามผู้สัมภาษณ์งานดูค่ะ จะทำให้คุณได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์จากคำตอบของ HR ค่ะ
ผู้ทำบันทึกขึ้นหัวข้อนี้ก็เพราะเห็นว่าหลาย ๆ ท่านประสบปัญหาว่า เมื่อประกาศรับสมัครงานแล้ว มีผู้สมัครให้ความสนใจส่งใบสมัครทั้งทางจดหมายและทางอีเมล์เข้ามามากมาย แต่พอเวลาให้มาสัมภาษณ์กลับไม่มาทั้ง ๆ ที่บางรายยืนยันการรับนัดแล้ว พอถึงเวลากลับไม่มาก็ยังมี
เป็นที่ยอมรับกันอย่างไม่มีข้อโต้แย้งแล้วว่า สมัยนี้แข่งกันที่คนหรือเฉือนกันที่คน ใครมีคนเก่ง คนดี และคนที่มีความสามารถมากกว่า ก็จะเป็นผู้ชนะ
การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในบริษัท องค์กร หน่วยงาน เป็นเรื่องสำคัญ และจำเป็นต้องได้คนที่มีความรู้ความสามารถตรงกับงาน ผู้ที่จะทำการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานจึงต้องมีความรู้ในเบื้องต้น
มีหลายคนมักตั้งคำถามว่าใครควรจะเป็นผู้ประเมินช่องว่างความสามารถของพนักงาน (Competency Gap Assessment) ใช่หน่วยงานบุคคล(HR Department) หรือไม่
หมดยุคเช้าชามเย็นชามอีกต่อไป! การทำงานของคนรุ่นใหม่ต้องมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มผลงานสุดยอดออกสู่โลกแห่งการแข่งขันที่คุณจำเป็นต้องกระตือรือร้น อยู่ตลอดเวลา
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์